Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Pytanie:

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Analizując powyższe zagadnienie należy zwrócić uwagę na fakt, iż z przepisów Kodeksu postępowania karnego wynika zasada sądowej kontroli orzeczeń i zarządzeń wydawanych w postępowaniu przygotowawczym. Przepisy dotyczące dochodzenia nie regulują jednakże kwestii dopuszczalności wniesienia zażalenia na postępowanie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Odsyłają jednakże w zakresie nieuregulowanym w art. 325a – 325i Kodeksu postępowania karnego do przepisów o śledztwie. W tym zakresie szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na art. 306 § 1 Kodeksu postępowania kranego. Zgodnie z tym przepisem, zażalenie przysługuje stronom postępowania przygotowawczego na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zważywszy na brzmienie art. 325a § 2 Kodeksu postępowania karnego, zażalenie przysługiwać będzie także na postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne