Zbycie samochodu poleasingowego

Pytanie:

Kończy się umowa leasingu operacyjnego. Samochód osobowy, koszt wykupu ok. 1000 zł. 1. Wykup na firmę, faktura bezpośrednio w koszty i zbycie tego samochodu za np. 1 miesiąc, nie płacąc podatku dochodowego (patrz zapis art. 14 ust 2 pkt 1). Czy mogę tak postąpić, aby uniknąć podatku dochodowego? 2. Wykup na moje imię i nazwisko - jak uniknąć płacenia podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zbycie samochodu poleasingowego

Sprzedaż samochodu jest różnie opodatkowana w przypadku (1) osoby fizycznej sprzedającej pojazd w ramach działalności gospodarczej (2) osoby fizycznej nie wykorzystującej sprzedawanego pojazdu w tej działalności.

1) W pierwszym przypadku, jeśli w chwili wykupu samochodu z leasingu podatnik wiedział, że samochód ten zostanie odsprzedany, a jego sprzedaż nastąpiła w bardzo krótkim terminie, to nie ma podstaw, by samochód zaliczyć do środków trwałych i amortyzować. Nie był to zakup środka trwałego, lecz nabycie dokonane w celu dalszej odsprzedaży. Zatem samochód byłby towarem handlowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Tak stwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mońkach (pismo z 20 maja 2004 r., US. I-1/005-6/04).

Porady prawne

2) W drugim przypadku, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Po upływie wskazanego okresu, sprzedaż nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne