Żelazny list a powrót za granicę

Pytanie:

W Polsce odbywa się postępowanie karne (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) przeciwko osobie znajdującej się poza granicami kraju. Osoba stara sie na uzyskanie listu żelaznego, co pozwoli na odpowiadanie z wolnej stopy. Osoba również posiada status rezydenta poza granicami Polski, stałe miejsce zamieszkania i stałą pracę. Czy jest możliwość odpowiadania z wolnej stopy za popełnione czyny i równocześnie mieszkanie poza granicami Polski do czasu zakończenia procesu, biorąc pod uwagę fakt stawiennictwa na wszystkie wezwania do poszczególnych urzędów, aby nie łamać warunków listu żelaznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żelazny list a powrót za granicę

Tak. Zgodnie z przepisem art. 281 kpk jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny. List żelazny jest więc specyficzna "umową" zawieraną między sądem a oskarżonym, przebywającym za granicą, umożliwiającą oskarżonemu odpowiadanie z wolnej stopy. Oskarżony na jego podstawie pozostaje na wolności, pod warunkiem stawiennictwa na każde wezwanie właściwego organu. Aby uzyskać list żelazny konieczne staje się złożenie odpowiedniego wniosku do sądu okręgowego. List żelazny wydawany jest w formie postanowienia. List żelazny przyznawany jest wyłącznie dla oskarżonych przebywających za granicą. W celu szerszego zaznajomienia się z zagadnieniami dotyczącymi powyższego tematu, prosimy o zapoznanie się z artykułem List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66