Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Pytanie:

Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. Wieczorami schodzą się całe grupy alkoholików, by wypijać tam swoje ulubione trunki, a potem zaczepiają sąsiadów i zakłócają ciszę nocną. Znajomi mówią, że można tam kupić nawet wódkę spod lady. W jaki sposób mogę interweniować? Gdzie można sprawdzić czy ten sklep posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Co więcej sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się tylko w ściśle określonych punktach sprzedaży np. w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych (tj. w sklepach w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70% wartości sprzedaży ogółu towarów w tym sklepie. Dla wyjaśnienia dodamy, że napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. W tej sytuacji sprzedaż w sklepie piwa i wódki wymaga zezwolenia wydanego przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie rzeczonego sklepu. Co więcej sprzedaż wódki w tymże sklepie będzie możliwa wówczas gdy sklep ten spełni warunki wymienione wcześniej dla sklepów branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych Do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi zobowiązany jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Może Pan zatem zwrócić się do wymienionych powyżej organów o skontrolowanie czy rzeczony sklep posiada zezwolenie i czy jest ono wykonywane zgodnie z prawem. Żaden przepis ustawy nie przewiduje jednak jawności rejestru udzielonych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, a tym samym możliwości skontrolowania czy sklep znajdujący się w Pana sąsiedztwie posiada odpowiedni dokument.

Porady prawne

Warto zauważyć, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być cofnięte, jeżeli co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy miało miejsce zakłócenie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Taki sam skutek może mieć sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,  

  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,  

  • w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń,  

  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej,    

  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.   

Zabrania się także (art. 14 ust. 2a) spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Miejsce określane jako „za ścianą sklepu czy obok sklepu”, jeżeli jest to na ulicy czy jakimś placu, a alkohol nie jest spożywany np. w kawiarnianym ogródki, jest objęte zakazem. Osoba spożywająca tam alkohol podlega karze grzywny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

Napoje alkoholowe mają być mniej dostępne...

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym zagadnień, które umożliwią gminom sprawniejsze realizowanie (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym (...)

Państwa unijne nie mogą ograniczać sprowadzania alkoholu

Państwa unijne nie mogą ograniczać sprowadzania alkoholu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpoznał niedawno wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony w ramach postępowania dotyczącego zajęcia skrzynek wina, przywiezionego do Szwecji z naruszeniem tamtejszej ustawy w sprawie napojów alkoholowych. W świetle szwedzkiej ustawy (...)

Jak uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Jak uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dodatkowo chcesz sprzedawać alkohol podczas festynu czy pikniku, to potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dowiedz się, jak je uzyskać. Gdzie się zgłosić? Sprawę można załatwić w dowolnym (...)

Czy za sprzedanie piwa dziecku sklepikarz pójdzie z torbami?

Czy za sprzedanie piwa dziecku sklepikarz pójdzie z torbami?

W związku z publikacją w „Polsce" z 24 czerwca 2008 r. artykułu pt. „Za sprzedanie piwa dziecku sklepikarz pójdzie z torbami", Ministerstwo Zdrowia zażądało zamieszczenia wyjaśnienia następującej treści:Zakaz picia alkoholu na ulicach placach i w parkach (...)

Postulaty członków PKPP Lewiatan dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Postulaty członków PKPP Lewiatan dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku komunikatem Ministerstwa Gospodarki o trwających w resorcie pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o ograniczaniu barier prowadzenia działalności gospodarczej, PKPP Lewiatan przekazała postulaty swoich członków dotyczące ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (...)

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Osoby uruchamiające własny biznes muszą pamiętać, że w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków potwierdzonych wpisem do rejestru działalności regulowanej lub koniecznością uzyskania zezwolenia. Konstytucyjna (...)

Opłać zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłać zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych nie powinni zapominać o uiszczeniu w terminie ostatniej (trzeciej) raty opłaty za korzystanie z udzielonych im zezwoleń. Termin wniesienia trzeciej raty opłaty mija 30 września br. Dokonanie opłaty choćby z jednodniowym (...)

Dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych

Dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych

MF chce wspierać małych niezależnych producentów napojów alkoholowych Już od przyszłego roku gorzelnie należące do producentów owoców, mali producenci wina i napojów fermentowanych oraz miodów pitnych będą płacić o połowę niższą akcyzę. Zmiany (...)

Czy na alkoholach będą napisy informujące o ich szkodliwości?

Czy na alkoholach będą napisy informujące o ich szkodliwości?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jakie napisy mają być umieszczane na alkoholach? Wedle zaproponowanych przez posłów przepisów podmiot wprowadzający do obrotu napój alkoholowy ma być (...)

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Od 1 stycznia 2015 roku prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych tracą między innymi lekarze, prawnicy, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki oraz świadczący usługi gastronomiczne. Ministerstwo Finansów rozpisało zmiany, dotyczące szacunkowo (...)

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

Dzieci i młodzież wciąż narażone są na zjawiska patologiczne w szkołach. Nasilają się tradycyjne formy przemocy słownej i fizycznej, a dodatkowo rozwijają się nowe, w cyberprzestrzeni. Szkoły od lat nie radzą sobie z problemem: nie diagnozują sytuacji, a nauczyciele nie zawsze potrafią (...)

Jakie piwo wypijemy na stadionie?

Jakie piwo wypijemy na stadionie?

Nieodłącznym atrybutem większości – pełnoletnich – kibiców jest kufel wypełniony złocistym trunkiem, niekoniecznie bezalkoholowym. Do niedawna nie było możliwości, aby cieszyć się nim wraz z innymi fanami w czasie kibicowania i obserwowania zmagań piłkarzy na żywo. Ustawa (...)

Alkohol kupimy także przez internet

Alkohol kupimy także przez internet

Ministerstwo Gospodarki chce zalegalizować handel alkoholem w sieci. Towar dostarczy do domu kurier, który będzie mógł poprosić nabywcę o dowód tożsamości. Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych zakłada umożliwienie sprzedaży trunków alkoholowych (...)

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol ...

Jeśli chcesz sprzedawać alkohol ...

Aby prowadzić sprzedaż trunków zarówno w barach, jak i w sklepach, trzeba posiadać wydane przez wójta zezwolenie. Za jego brak grozi grzywna. Jej wysokość określają przepisy kodeksu karnego. Może ona wynieść od 10 do 360 stawek dziennych, przy czym stawka dzienna nie może być niższa niż (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Czy alkohol możesz sprzedać na kredyt?

Czy alkohol możesz sprzedać na kredyt?

Napojów alkoholowych nie wolno sprzedawać pod zastaw ani na kredyt. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoduje to cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Następuje to w każdym przypadku ujawnienia sprzedaży na kredyt, niezależnie od tego, czy dokonał (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

  Stan faktyczny Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Rodzice otworzyli sklep na obrzeżach 38 tys. miasta. Na otwarcie sklepu spożywczego przeznaczyli środki z kredytów, więc co miesiąc muszą spłacać raty kredytowe. Po pół roku działalności nie (...)

Sprzedaż alkoholu w lokalu będącym współwłasnością

Sprzedaż alkoholu w lokalu będącym współwłasnością

Prowadzę sklep spożywczy z alkoholem, w kamienicy jest 6 właścicieli lokali mieszkalnych i 2 lokale handlowe. Czy właściciele mogą nie wyrazić zgody na sprzedaż alkoholu w jednym lokalu? Nadmieniam, (...)

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć specjalne zezwolenie na to, (...)

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie? Przedsiębiorca rozpoczynający (...)

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej

NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w art. 3 ustawy o opłacie (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują? (...)

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach (...)

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Właściciel lokalu usługowego wynajął ten lokal na restaurację. Chce wystąpić do urzędu dzielnicy o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Zarząd wspólnoty twierdzi że przed wystąpieniem o (...)

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak wygląda postępowanie, dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? Aby cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (...)

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości od szkoły czy ilości punktów (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. (...)

Sprzedaż alkoholu na telefon

Sprzedaż alkoholu na telefon

Posiadamy restaurację z koncesjami na sprzedaż alkoholu, chcemy uruchomić sprzedaż obiadów i napojów alkoholowych na telefon wraz z dostawą do domu klienta. Przy zamówieniu telefonicznym pozycje (...)

Wyjątki w koncesji na alkohol

Wyjątki w koncesji na alkohol

Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów? Warunki i koszty uzyskania zezwolenia w przypadku zaopatrywania statków, pociągów i samolotów (...)

Sprzedaż napojów alkoholowych a wybudowanie obok sklepu przedszkola

Sprzedaż napojów alkoholowych a wybudowanie obok sklepu przedszkola

Witam. Od wielu lat sprzedaję alkohol w małym sklepie. Niedaleko mnie zostało wybudowane przedszkole. Czy w związku z tym grozi mi utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? W sytuacji, (...)

FORUM PRAWNE

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Koncesja na sprzedaż alkoholu Witam!Prowadze lokal gastronomiczny i oplacam koncesje na sprzedaz piwa,wina i alkoholu wysokoprocentowego.Jak wszyscy wiedzą najdrozsza jest ta ostatnia przyjemnosc bo (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu do UE

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu do UE Witam. Szukam odpowiedzi na kilka pytań związanych ze sprzedażą alkoholu do UE. 1. W Polsce potrzebne jest zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ale (...)

Problem z uzyskaniem koncesji na sprzedaż alkoholii

Problem z uzyskaniem koncesji na sprzedaż alkoholii Witam. Mój problem dotyczy uzyskania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych (tylko piwo i wino) w sklepie mięsno-spożywczym na osiedlu chronionym (...)

spożywania i sprzedawania alkoholu

spożywania i sprzedawania alkoholu Cześć! chciałem podzielić się z wami nowo odkrytymi, ale ciekawymi info. Nowe zasady dotyczące spożywania i sprzedawania alkoholu: 1. Na stadionie tylko piwo Zmianie (...)

zakup alkoholu nieletnim 2013 !!

zakup alkoholu nieletnim 2013 !! Witam. Czy sklep może zgłosić coś takiego na policję? Mogą być za to jakieś konsekwencje? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nastolatkowie nie pili ale kamery uchwyciły (...)

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

Mandat karny i sad grodzki

Mandat karny i sad grodzki Witam Sprawa przedstawia sie tak. Zostałem zlamany, jak szedlem z kolega i nioslem piwo otwarte. Policja chciala mi wreczyc mandat, ale ja odmowilem, poniewaz nie potrafili (...)

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych Witam serdecznie, Pewnego późnego wieczoru na skwerku pełnym ludzi, który spożywali napoje alkoholowe zostałem (...)

pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych?

pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych? Czy kobieta która za zgoda sądu w wieku 16 lat wyszła za mąż i uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych (...)

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

Mandat karny i sad grodzki

Mandat karny i sad grodzki Witam Sprawa przedstawia sie tak. Zostałem zlamany, jak szedlem z kolega i nioslem piwo otwarte. Policja chciala mi wreczyc mandat, ale ja odmowilem, poniewaz nie potrafili (...)

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Koncesja na sprzedaż alkoholu Witam!Prowadze lokal gastronomiczny i oplacam koncesje na sprzedaz piwa,wina i alkoholu wysokoprocentowego.Jak wszyscy wiedzą najdrozsza jest ta ostatnia przyjemnosc bo (...)

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych Witam serdecznie, Pewnego późnego wieczoru na skwerku pełnym ludzi, który spożywali napoje alkoholowe zostałem (...)

zakup alkoholu nieletnim 2013 !!

zakup alkoholu nieletnim 2013 !! Witam. Czy sklep może zgłosić coś takiego na policję? Mogą być za to jakieś konsekwencje? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nastolatkowie nie pili ale kamery uchwyciły (...)

pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych?

pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych? Czy kobieta która za zgoda sądu w wieku 16 lat wyszła za mąż i uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych (...)

Zezwolenie ??

Zezwolenie ?? Witam Przegladam siec ale nie moge znalesc odpowiedzi Chcemy zalozyc Amatorska Siec Lokalna siec miala by isc przez 3 bloki sa to bloki Spoldzielcze mam pytanie jak powinno wygladac takie (...)

Zezwolenie ??

Zezwolenie ?? Witam Przegladam siec ale nie moge znalesc odpowiedzi Chcemy zalozyc Amatorska Siec Lokalna siec miala by isc przez 3 bloki sa to bloki Spoldzielcze mam pytanie jak powinno wygladac takie (...)

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku....

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku.... Koncesję kontynuujemy od 1989 roku. Aktualnie koncesja ważna jest do 2010 roku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie buduje się dom dla sióstr (...)

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego?

jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? jak wypełnić wniosek o zezwolenie na podejmowanie czynności w imieniu małoletniego? Co mam napisać w uzasadnieniu (...)

pozwolenie na wycięcie drzewa

pozwolenie na wycięcie drzewa dzień dobry! Czy na wycięcie starego drzewa znajdującego się obok mojego domu,potrzebuje jakieś specjalne pozwolenie? Wolę się upewnić bo moi sąsiedzi są wrednymi (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

ZEZWOLENIE NA REKLAME

ZEZWOLENIE NA REKLAME Witam. Problem jak w temacie, a dokladniej chodzi o reklamy w gablotach na klatkach schodowych. Mialem zalozyc dzialalnosc, zrobilem naklejki, porozklejalem je na klatkach ( na szybach (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu Proszę o wyjaśnienie spornej kwestii. Przedsiębiorca prowadzący sklep posiada ważne zezwolenia, ma wpłacone w tym roku dwie raty (31 stycznia i 31 maja) 30 września (...)

zezwolenie na wyjazd niepełnoletniej

zezwolenie na wyjazd niepełnoletniej witam, czy moja dziewczyna która kończy w tym roku 16 lat, może ze mną wyjechać na wakacje za granice?? Potrzebuje na to jakiegoś pozwolenia rodziców??

Nowe zezwolenie na budowę na 20letnim WZ

Nowe zezwolenie na budowę na 20letnim WZ Dzień dobry, Odziedziczyłem działkę (Lz) nad jeziorem, która otrzymała w 2002 WZ, pozwalające na budowę domu jednorodzinnego. Uzyskane zostało wtedy (...)

zestawy prezentowe z winem a zezwolenie

zestawy prezentowe z winem a zezwolenie witam prowadze sklep internetowy z zestawami prezentowymi. chce poszerzyc oferte o zestawy zawierajace winoi miod pitny. jak ma sie to do koncesji czy zezwolenia? (...)

czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami?

czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami? czy potrzebne jest zezwolenie na handel nasionami?

Porady prawne