Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

Pytanie:

Od kilku lat zamieszkuję za granicą. Czy sąd może ignorować moje powiadomienia o zmianie adresu i wysyłać wezwania na mój adres w Polsce, których z oczywistych powodów odebrać nie mogę?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce, obowiązana jest wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. W postępowaniu karnym jest on nazywany adresatem do doręczeń. Skutki nie wskazania takiej osoby są podobne - pismo zostaje wysłane pod znany sądowi adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. Opisany wyżej sposób doręczenia, przez złożenie do akt sądowych, może mieć zastosowanie tylko do dalszych pism (zawiadomień) skierowanego do strony zamieszkałej za granicą. Sąd ma obowiązek pouczyć stronę o konsekwencjach nie ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, przy pierwszym doręczeniu, następującym do rąk strony. Takim pełnomocnikiem do doręczeń może być każda osoba zdolna do czynności prawnych zamieszkała w Polsce. Natomiast doręczanie pism za granicę może odbywać się tylko w ramach pomocy prawnej odbywającej się na mocy konwencji i umów zawieranych pomiędzy państwami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

KRD Intrum Justitia Zapytanie.

26.6.2018 przez: EMCEOP

Komornik-prosze o informacje.

22.5.2018 przez: -

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

26.1.2018 przez: Nicole2606