Zmiana nazwy związku zawodowego

Pytanie:

Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana nazwy związku zawodowego

Ustawa o związkach zawodowych stanowi, iż w statucie związku zawodowego powinna być określona między innymi nazwa związku zawodowego, a skoro tak, to zmiana nazwy wymaga zmiany statutu. Nadto samam uchwała o założeniu związku powinna wskazywać już jego nazwę. Ziwązek podlega nadto obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym, tak więc wszlekie dokonane zmiany wymagają także zgłoszenia w KRS.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych? Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych (...)

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Minister Anna Zalewska pwtarza zapewnienie, że wdrażana reforma edukacji nie przewiduje zwolnień nauczycieli, a w wyniku przekształceń w sieci szkół (...)

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

Związek zakładowy w strukturach ponadzakładowych - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy zakładową organizacją, której organ nadrzędny (określony w statucie jako Rada Związku) jakiś czas temu podjął decyzję (zgodnie z kompetencjami Rady) o wstąpieniu w struktury mającej zasięg krajowy. Naszym zdaniem ten fakt powinien spowodować przyjęcie statutu tegoż związku "krajowego" i wpisanie nas do KRS pod kolejnym numerem w "Krajówce" jako jednostki (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a także nowa podstawa programowa dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz zmiany w egzaminach – (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Stosunek łączący pracownika i pracodawcę charakteryzuje się tym, iż z pewnością pozycja pracownika jest znacznie słabsza. Niejednokrotnie bywa on wykorzystywany, chociażby poprzez obowiązek morderczej pracy po godzinach (nieraz za darmo), czy też z byle powodu postanawia obciąć mu się wynagrodzenie. Nie wspominając o tym, iż warunki panujące w większości zakładów pracy nie (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez prezydenta dot. rozszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, będą mogli wybrać (...)

Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna

Samodzielność zakładowej organizacji związkowej - opinia prawna

Stan faktyczny Czy zakładowa organizacja związkowa, powstała na podstawie art. 9 ustawy o związkach zawodowych ma prawo wystąpić ze struktur statutowych, na bazie których powstała? Opinia prawna Zakładowa organizacja związkowa ma prawo wystąpić ze struktur, do których wcześniej przystąpiła i to niezależnie od tego czy powstała na bazie tych struktur czy też nie. Zgodnie z art. (...)

LSBT na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i obrony praw homoseksualistów w życiu publicznym

LSBT na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i obrony praw homoseksualistów w życiu publicznym

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się 3 października 2008 r. z przedstawicielami europejskich i narodowych związków zawodowych/inicjatyw związkowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii. Uczestnicy reprezentowali inicjatywę obywatelską LSBT działającą na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i obrony praw homoseksualistów w życiu publicznym, a także w stosunkach (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka LTD Zakres LTD Pełna nazwa Private Company Limited by Shares Kraj rejestracji Wielka (...)

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

"Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów lub usług." Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Warszawie ( orzeczenie z dnia 10 lipca 2014 (...)

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż przyjął, iż stroną umowy jest inna firma niż strona, która została pozwana. Sąd doszedł do przekonania, że skoro w kontrakcie występuje nazwa Trzmiel sp. z o.o., a pozwany działa pod (...)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

Szef KAS wyjaśnił m.in. kwestie związane z wszczęciem procedury APA oraz wymogami formalnymi wniosków o APA. Przed złożeniem wniosku o APA warto poznać odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania związane z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych. Poruszone zagadnienia wynikają z analizy już złożonych do Szefa KAS wniosków o APA, które (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla klientów ZUS, po porządkowe. Niżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dla (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 128) z dnia 19 grudnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

Ważność uchwały o odwołaniu zarządu

W czerwcu br. podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki XYZ sp. z o.o. wspólnicy odwołali jednoosobowy zarząd spółki w głosowaniu jawnym, a następnie dzień później na Nadzwyczajnym (...)

Zmiana PKD w KRS

Zmiana PKD w KRS

Prowadzimy m.in. usługi gastronomiczne, z wieloma kontrahentami podpisaliśmy umowy o współpracy handlowej i w związku z tym wystawiamy faktury VAT na usługi marketingowe i promocyjne. Czy powinniśmy (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

W najbliższych dniach sprzedaję mieszkanie, gdzie byłem zameldowany na stałe. Sprzedaż związana jest z zakańczaniem przeze mnie prac wykończeniowych budowanego domu. Za ok. 2 miesiące mógłbym (...)

Zmiana adresu firmy a zmiana umowy o pracę

Zmiana adresu firmy a zmiana umowy o pracę

Moja firma za cztery miesiące zmieni adres i nazwę. Czy pracownicy muszą otrzymać nowe umowy o pracę? Zmiana adresu pracodawcy nie oznacza konieczności zmiany umowy o pracę zawartej z pracownikami. (...)

Wymogi dla założenia związku zawodowego

Wymogi dla założenia związku zawodowego

Ile osób musi zatrudniać zakład pracy, by pracownicy mogli założyć związek zawodowy? Czy założenie związku zawodowego chroni pracownika zatrudnionego na czas, któremu wręczono wypowiedzenie (...)

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Jakie są zasady reprezentowania prawi i interesów pracowników przez związki zawodowe?  Ustawa o związkach zawodowych stanowi: Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją (...)

Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Związek Zawodowy wszczął z pracodawcą spór zbiorowy. O tym fakcie pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien powiadomić PIP. Niestety pracodawca nie uczynił tego. Jakie są skutki prawne (...)

Jak założyć związek zawodowy?

Jak założyć związek zawodowy?

Jak założyć związek zawodowy? W związku z powyższym przedstawimy pokrótce wymaganą procedurę. Artykuł 12 u.z.z. ustala minimalną liczbę osób uprawnionych do utworzenia związku (...)

Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego (...)

Skrócona nazwa nabywcy na fakturze VAT

Skrócona nazwa nabywcy na fakturze VAT

Jeżeli pełna nazwa firmy brzmi np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Nazwa Firmy" Imię Nazwisko, to czy jeżeli otrzymam od dostawcy fakturę VAT, na której będzie widniała nazwa P.H.U. "Nazwa (...)

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej

Założona została spółka cywilna i w urzędzie skarbowym nigdzie w nazwie nie zostały wpisane nazwiska. Natomiast na potwierdzeniach o nadaniu NIP i ze spółka jest płatnikiem Vat napisano: nazwa (...)

Jedna działalność pod kilkoma szyldami

Jedna działalność pod kilkoma szyldami

Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą XX PUH Jan Kowalski. Ta działalność zajmuje się tworzeniem oprogramowania (dokładnie tworzeniem stron internetowych). Zamierzam nabyć restaurację (...)

Domena, której nazwą jest nazwa miasta

Domena, której nazwą jest nazwa miasta

Jestem właścicielem europejskiej domeny z rozszerzeniem "eu", której nazwą jest nazwa mojego miasta. Władze miasta miały pierwszeństwo i mogły tą domenę kupić od 1 grudnia. Natomiast od 7 kwietnia (...)

Błędna nazwa firmy na fakturze a obowiązek zapłaty

Błędna nazwa firmy na fakturze a obowiązek zapłaty

Klient nie chce mi zapłacić za wykonaną usługę. Stwierdził, że faktura została źle wystawiona, bo zawiera starą nazwę, a jego spółka ma już nową. Odmówił jednak sporządzenia korekty do (...)

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Czy mogę otrzymać wykaz, jakie były i kiedy zmieniały się kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn od początku lat 90-tych do 2007 r. Czy taką tabelę lub wykaz można otrzymać? Zestawienie (...)

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji (...)

Brak zgody pracownika na podwyżkę

Brak zgody pracownika na podwyżkę

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, określającym zadaniowy tryb pracy od 2008 roku. Obowiązuje mnie 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Dnia 7 maja b.r. otrzymałam (...)

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

Zmiana miejsca przechowywania ksiąg

W związku z wygasającą umową najmu wspólnicy podjęli decyzję o zmianie siedziby Spółki. W tym celu została powzięta uchwała o zmianie umowy spółki (zmiana siedziby) oraz złożony wniosek (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Czy jeżeli w trakcie trwania umowy nastepuje zmiana nazwy Zleceniodawcy konieczne jest podpisanie aneksu

Czy jeżeli w trakcie trwania umowy nastepuje zmiana nazwy Zleceniodawcy konieczne jest podpisanie aneksu Czy jeżeli w trakcie trwania umowy nastepuje zmiana nazwy Zleceniodawcy konieczne jest podpisanie (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Umowa o pracę -miejsce pracy

Umowa o pracę -miejsce pracy Witam Jestem przedstawicielem handlowym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nie określony od 5 lat. Mam do obsługi teren 3 województw więc często mój czas pracy (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Pracownik a związek zawodowy - PILNE !

Pracownik a związek zawodowy - PILNE ! Witam ! Mam dwa takie oto pytania: 1. Czy prokurent w firmie może być jednocześnie przewodniczącym komisji zakładowej Związki Zawodowego ? 2. Czy osoba będąca (...)

jak wyrejestrować związek zawodowy z sądu?

jak wyrejestrować związek zawodowy z sądu? jak wyrejestrować związek zawodowy z sądu?

NIezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, a Związek zawodowy

NIezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, a Związek zawodowy Czy związek zawodowy może korzystać z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową?

Zakładowa organizacja związkowa

Zakładowa organizacja związkowa W moim zakładzie nie działa żaden związek zawodowy od 3 lat (z naszej woli). Od kilku miesięcy 3 pracowników zapisało się do "S", składając deklaracje (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Klauzula Poufności

Klauzula Poufności Witam Serdecznie, Na początki bardzo przepraszam jeżeli jest to złe miejsce mojego zapytania. Chciałbym uzyskać od Państwa poradę co do poprawności klauzuli jaką otrzymałem (...)

nazwa kancelaria dla działalności doradczej

nazwa kancelaria dla działalności doradczej Chciałabym się dowiedzieć czy nazwa ,,Kancelaria" dla firmy doradczej z zakresu prawa jest zabroniona? np. czy jest prawnie chroniona nazwa Kancelaria prawno-windykacyjna?? (...)

Nazwa firmy, a zastrzeżona kiedyś nazwa firmy z tej samej branży wykupionej przez większą firmę

Nazwa firmy, a zastrzeżona kiedyś nazwa firmy z tej samej branży wykupionej przez większą firmę Witam, Zamierzam założyć firmę informatyczną o przykładowej nazwie "XXX", sprawdziłem na poniższych (...)

Profil Facebooka - czyj, mój czy pracodawcy?

Profil Facebooka - czyj, mój czy pracodawcy? Witam, mam pytanie. Po 10 latach postanowilem odejsc z firmy. Bylem w niej redaktorem pisma drukowanego. Do moich obowiazkow nalezalo pisanie tekstwo i koordynacja (...)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY Jestem zatrudniony w spółce akcyjnej od 1.03.1989r.Dnia 17.06.2003 zostałem zwolniny karnie na podstawie art.52 par.1,p.1.Na podstawie wyroku Sądu Pracy (...)

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska Po slubie przyjelam nazwisko meza ale teraz chcialabym powrocic do nazwsika panianskiego. czy jest to mozliwe jesli nadal jestesmy malzenstwem? czy mam skladac wniosek w Urzedzie Stanu (...)

Zmiana imienia

Zmiana imienia Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego się pr. cywilnym? Chciałabym (...)

System 4-brygadowy

System 4-brygadowy Witam. Pracuję w systemie 4-brygadowym w zakładzie przetwórstwa owocowego. Zaczynając od poniedziałku przychodzę na 1 zmianę 6:00-14:00 wtorek 1zm. środa 2 zm. czwartek 2 zm. (...)

Nazwisko dziecka

Nazwisko dziecka Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie pociechą przejawia babcia (...)

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to czy dziecko przybiera nazwisko (...)

Porady prawne