Zmiana prawomocnego orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy sąd może zmienić prawomocne orzeczenie, które wydał na temat zakresu władzy rodzicielskiej i jej wykonywania?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana prawomocnego orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej kro ), jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w przypadku zmiany okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania (art. 106 kro). Podstawą zmiany orzeczeń jest przepis art. 577 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Dopuszczalność zmiany ostatnio zapadłego orzeczenia uzależniona jest od łącznego spełnienia dwóch przesłanek: dobra dziecka i zmiany okoliczności. Sąd w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku uczestnika, będzie więc brał pod uwagę przede wszystkim dobro małoletnich dzieci.
Porady prawne
Na marginesie można wskazać, że wielokrotnie Sąd Najwyższy podkreślał wagę osobistej styczności małoletniego dziecka z obojgiem rodziców.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne