Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

Pytanie:

Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, konkretnie artykułem 16 związek zawodowy zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd o zmianie statutu (jest to więc jego obowiązek). Zmiana wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, jeżeli sąd nie zgłosił wcześniej zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne