Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Pytanie:

Zgłosiłem fakt popełnienia przestępstwa fałszerstwa akt w Sądzie Rodzinnym do prokuratury apelacyjnej, ta następnie skierowała sprawę do prokuratury okręgowej. Okręgowa do Prokuratury Rejonowej, a Rejonowa Prokuratura mieści się w tym samym budynku co Sąd Rodzinny, co mija się z sensem, żeby moje zgłoszenie o fałszerstwie było obiektywnie rozpatrzone. Na jakiej podstawie i do kogo mam napisać o przeniesienie dochodzenia do innej Prokuratury w innej miejscowości?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana właściwości prokuratury - wyłączenie

Zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa może zostać dokonane w każdej prokuraturze, zgodnie z wyborem poszkodowanego. Natomiast właściwa do prowadzenia całej sprawy będzie prokuratura według właściwości miejscowej sądu. Jeżeli zgłoszenie o przestępstwie zostanie dokonane w prokuraturze, która nie jest właściwa w danej sprawie, to po dokonaniu niezbędnego zabezpieczenia dowodów powinno nastąpić przekazanie sprawy prokuraturze właściwej.

Zmiana właściwości prokuratury jest dopuszczalna wyjątkowo. Art. 37 kpk przewiduje odstępstwo od przyjętego w procedurze karnej stałego kryterium oznaczania właściwości miejscowej. Istnieje możliwość przekazania innemu sądowi sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. Kryterium to wystąpi w szczególności, gdy stronami procesowymi byliby indywidualni poszczególni sędziowie danego sądu właściwego lub gdy jedną ze stron była miejscowa prokuratora. Wykazanie, że dobro wymiaru będzie lub może zostać naruszone poprzez tylko to, że prokuratura mieści się w tym samym budynku co sąd nie jest proste do wykazania. Podkreślić warto, że nie można jednoznacznie przesądzić, że okoliczności (naruszenie dobra wymiaru sprawiedliwości) w opisanym stanie faktycznym właśnie zachodzą.

W żądnym wypadku nie istnieje instytucja wyłączenia prokuratury w całości. Wyłączyć można tylko poszczególnych prokuratorów. Nawet jeśli dojdzie do wyłączenia wszystkich prokuratorów danej prokuratury nie oznacza, to że można wyłączyć jednym wnioskiem całą prokuraturę. Można tylko wyłączyć wszystkich prokuratorów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: