Zobowiązania spółki po zmianie udziałowca

Pytanie:

"Inwestor kupił zadłużoną spółkę z o.o., której również ja jestem wierzycielem. Inwestor kontynuuje handel hurtowy (branża wędliniarska), choć komornik tylko czeka, aby zająć towar w magazynie, rachunek bankowy, itd. Jest dla mnie wobec tego niezrozumiałe, jak mogło opłacić się inwestorowi kupno takiej spółki, która majątku nawet na przeprowadzenie upadłości nie miała (sąd odrzucił wniosek). Dlatego moje pytanie: czy taka kupiona firma dalej odpowiada za długi (również wobec mnie) powstałe wcześniej, zanim zmieniła właściciela i mogę je egzekwować bez żadnych ograniczeń w związku z tym? "

Odpowiedź prawnika: Zobowiązania spółki po zmianie udziałowca

W opisanym przypadku nastąpiła sprzedaż udziałów w zadłużonej spółce. Stwierdzenie, że nastąpiła sprzedaż spółki czy, że dana osoba jest jej właścicielem jest nieścisłe. Spółka z o.o. jest osobą prawną i sama jest właścicielem swoje majątku. Udziałowcy tej spółki (tacy jak inwestor) są jej właścicielami w sensie ekonomicznym, a nie prawnym. W każdym razie nie nastąpiło żadne przekształcenie spółki, jest to cały czas ta sama osoba prawna i nadal odpowiada za wszystkie swoje zobowiązania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika