zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

Pytanie:

"Czy w sytuacji, której nabywca lokalu komunalnego z bonifikatą zbył tenże lokal na rzecz osoby bliskiej a osoba ta zbyła go w ciągu 5 lat od daty pierwotnego nabycia i przeznaczyła uzyskaną z tego tytułu kwotę na na cele mieszkaniowe, osoba bliska jest zobowiązana do zwrotu bonifikaty? "

Odpowiedź prawnika: zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - przesłanki zwolnienia od obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie (takie jak przykładowo przeznaczenie kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe) mają zastosowanie tylko do pierwotnych nabywców nieruchomości wskazanych w art. 68 ust. 2 u o gospodarce nieruchomościami, a nie do osób im bliskich, na rzecz których zbyły nieruchomość. Podsumowując, osoby bliskie aby uniknąć zwrotu bonifikaty nie mogą zbywać nieruchomości w okresie 10 lat (w przypadku nieruchomości lokalowych 5 lat).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika