Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

20.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowy skład i zadania KNA

Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. 20 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów członkowie Komisji otrzymali akty powołania podpisane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane do tej pory przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Komisja będzie bezpośrednio nadzorować badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (np. spółek giełdowych, banków, ubezpieczycieli), które są najważniejszą częścią rynku audytowego. KNA wraz z pracownikami Ministerstwa Finansów będzie przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich, które badają JZP. Pozostałe firmy audytorskie będą nadal pod nadzorem PIBR.

„Są też nowe elementy systemu nadzoru. Trzeba przede wszystkim wskazać na nową rolę Komisji Nadzoru Finansowego, która nadzorować będzie jednostki zainteresowania publicznego w zakresie wyboru firm audytorskich do badania oraz monitorować komitety audytu. Ważna będzie koordynacja działań między KNA i KNF. Już rozpoczęliśmy ściślejszą współpracę z KNF" - podkreślił wiceminister Wiesław Janczyk.

Skład Komisji

 Podczas pierwszego posiedzenia 20 września br. wiceminister finansów Wiesław Janczyk wręczył akty powołania członkom Komisji. W skład III kadencji KNA w latach 2017-2021 wchodzą:

  • Przewodniczący - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk,
  • Zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego Ilona Pieczyńska-Czerny

Porady prawne

oraz pozostali członkowie:

  • Joanna Dadacz - przedstawiciel MF,
  • Tomasz Piwowarski - przedstawiciel KNF,
  • Tomasz Janik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Jacek Gdański - przedstawiciel PIBR,
  • Radosław Ignatowski - przedstawiciel PIBR,
  • Piotr Kamiński - przedstawiciel organizacji pracodawców,
  • Jacek Fotek - przedstawiciel GPW.

O KNA

Członków KNA powołuje Minister Finansów. Od 2009 r. Komisja sprawuje w Polsce nadzór nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz ich samorządem – Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Obsługę KNA zapewnia Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne