e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?

Kto może korzystać ze zwolnień?

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy konkretnych podatników:

 • których suma sprzedaży nie przekroczyła 20 000 zł (w skali roku),
 • na których sprzedaż całkowitą przypada 80% towarów/usług zwolnionych z ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 • wykonujących czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382 ze zm.).

Towary, które podlegają bezwzględnej ewidencji na kasie fiskalnej to m. in.:

 • gaz płynny,
 • części do silników,
 • silniki spalinowe,
 • sprzęt radiowy,
 • sprzęt telewizyjny,
 • sprzęt telekomunikacyjny,
 • sprzęt fotograficzny,
 • wyroby z metali szlachetnych,
 • płyty CD, DVD,
 • karty pamięci,
 • wyroby tytoniowe,
 • przewóz osób taksówkami.

e-commerce a kasa fiskalna

Aby mieć pewność, że sprzedawany w Internecie towar/usługa nie wymaga ewidencjonowania na kasie fiskalnej, przedsiębiorca powinien sprawdzić to we wspomnianym wcześniej załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów oraz na liście towarów wyłączonych z takiej możliwości.

Sprzedaż przez Internet może być interpretowana w myśl pkt. 36 i 37 wspomnianego załącznika. Dotyczą one wysyłkowej sprzedaży towarów oraz świadczeniu usług, za które opłata dokonywana jest za pośrednictwem banku, poczty lub kasy oszczędnościowej. Punkty te dotyczą towarów/usług, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. „Świadczenie usług” obejmuje tutaj np. tworzenie i hosting stron www czy cyfrowe wersje produktów takich jak programy komputerowe, gry i e-booki. Zwolnienie to obliguje jednak przedsiębiorce do prowadzenia ewidencji, na podstawie której można stwierdzić jakiego rodzaju czynności dotyczyła i komu została świadczona sprzedaż. Inaczej rzecz ujmując, ewidencja taka musi zawierać dane nabywcy.

Warto zaznaczyć, że limit 20 000 zł dotyczy całości prowadzonej sprzedaży i nie można go dzielić na sprzedaż online i sprzedaż tradycyjną. W przypadku sprzedaży przez Internet (wyłącznie), przekroczeniu granicy 20 000 zł nie zobowiązuje sprzedającego do zakupu i korzystania z kasy fiskalnej. Jeżeli jednak podatnik prowadzi równocześnie sprzedaż tradycyjną, wówczas przekroczenie limitu wymusza użycie kasy. Ewidencja na kasie obejmuje jednak jedynie część towarów sprzedawaną tradycyjnie np. w sklepie.

Płatności dokonywane za pośrednictwem systemów takich jak PayU, traktowane są tak, jak płatności bankowe.

Artykuł przygotowany przez ekspertów ds. księgowości serwisu ifirma.pl


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?