5.6.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny

Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął tylko dowiedział się w wydziale komunikacji, że mam samochód zarejestrowany na siebie. W związku z tym chyba zrobił na nim zastaw. Ponieważ samochód jest zarejestrowany na mnie oraz jest na nim zastaw sądowy i wziąłem go na raty na 6 lat i pozostały mi dwa lata do spłaty, nie wiem czy komornik może mi zabrać ten samochód. Interesuje mnie, czy komornik może mi zabrać ten samochód już teraz czy w momencie gdy go spłacę i bank zdejmie zastaw, jakie prawa ma komornik i co może zrobić w tym przypadku? Co ja mógłbym zrobić, aby uwolnić się od tego komornika. Dodam, że nie mam żadnego dochodu (nie pracuję), a samochód wziąłem jak dobrze zarabiałem. Czy komornik może teraz zająć samochód? Czy komornik  może zrobić zastaw w urzędzie komunikacji? Czy komornik zajmie go po spłacie kredytu? A jeśli zajmie, czy mógłbym go sprzedać wcześniej aby komornik go nie zajął? Czy jeżeli bym miał akt notarialny potwierdzający, że raty na samochód spłaca inna osoba, to czy istnieje możliwość darowania tego samochodu danej osobie (omijając komornika)? Może Państwo mi podpowiecie jak uratować samochód przed komornikiem?

Porady prawne

Opinia prawna

 Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pan jest właścicielem przedmiotowego samochodu, a na rzecz Banku, w związku z zawartą umową kredytową, został ustanowiony zastaw rejestrowy tego samochodu (nie zostało więc na rzecz banku zastrzeżone prawo własności rzeczy do momentu uiszczenia ceny). Z opisanego stanu faktycznego wynika ponadto, że raty kredytu są regularnie spłacane (przez osobę trzecią).

Ad. 1. i Ad. 2.
 
 Na wstępie należy zaznaczyć, że egzekucja z majątku dłużnika, a konkretnie z ruchomości (czyli również samochodu), dokonywana jest przez zajęcie, a następnie sprzedaż przedmiotu należącego do dłużnika (sprzedaż z wolnej ręki lub sprzedaż licytacyjna), a z uzyskanej ze sprzedaży sumy zaspokajany jest wierzyciel (art. 844-879 oraz 1033-1034 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, dalej k.

p.c.). Skoro więc komornik dowiedział się o tym, iż w skład majątku dłużnika wchodzi samochód, powinien dokonać zajęcia tej rzeczy, nie ustanawia natomiast na niej zastawu (zastaw jest ustanawiany na podstawie umowy, a wyjątkowo z mocy samej ustawy; z opisanego stanu faktycznego nie wynika, aby samochód mógł być przedmiotem zastawu ustanowionego na rzecz innego wierzyciela niż bank).

Dokonaniu zajęcia samochodu przez komornika nie stoi na przeszkodzie fakt, iż samochód ten jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Samo istnienie zastawu nie jest więc przeszkodą do prowadzenia egzekucji z tego składnika majątku dłużnika, z tym zastrzeżeniem, że zastawnikowi (bankowi) przysługują wówczas określone uprawnienia w tym postępowaniu egzekucyjnym. Mianowicie, jeśli bank uzna, że na skutek zajęcia rzeczy obciążonej zastawem przez innego wierzyciela nastąpiło zagrożenie spełnienia świadczenia zabezpieczonego zastawem, z powodu osłabienia dotychczasowego zabezpieczenia, może on wypowiedzieć umowę kredytową, co pociągnęłoby za sobą wymagalność wierzytelności kredytowej i możliwość wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego umożliwi z kolei przyłączenie się do egzekucji prowadzonej przez innego wierzyciela i partycypację w podziale sumy uzyskanej w wyniku egzekucji. Bank może również żądać zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym jeśli uzna, że spełnienie świadczenia jest zagrożone (art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), nawet jeśli termin spełnienia świadczenia jeszcze nie nadszedł. Zazwyczaj wystąpi zagrożenie spełnienia świadczenia przez dłużnika na skutek prowadzonej do zastawionego przedmiotu egzekucji, ze względu na brzmienie art. 879 k.p.c., zgodnie z którym nabycie rzeczy w toku postępowania egzekucyjnego prowadzi do wygaśnięcia wszystkich obciążeń, w tym również zastawu ustanowionego na rzeczy (tak również Z. Strus, M. Strus-Wołos: Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Dom Wydawniczy ABC 1997, str. 84).

Należy również pamiętać, że art. 8051 k.p.c. nakłada na komornika obowiązek zawiadomienia banku o zajęciu zastawionego przedmiotu. O istnieniu zastawu komornik dowiaduje się bądź z dowodu rejestracyjnego zajętego pojazdu, a jeśli dłużnik nie chce wydać tego dowodu, komornik samodzielnie sprawdza w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajęty pojazd nie jest obciążony tym zastawem (art. 8051§3 k.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy kwota wolną od potrąceń, egzekucja, (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy kwota wolną od potrąceń, egzekucja, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Komornik na nasz wniosek dokonał zajęcia samochodu dłużnika, obecnie wpłynął wniosek banku o wyrażenie zgody na zwolnienie z egzekucji, bo samochód objęty jest zastawem rejestrowym. Jaka jest moja sytuacja prawna w tym momencie? Czy muszę wyrazić zgodę na wyłączenie spod egzekucji? Czy (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Zajęcie ruchomości przez komornika

Zajęcie ruchomości przez komornika

Czy komornik może zająć dłużnikowi samochód, który dłużnik ten wciąż spłaca ratalnie? Czy będzie to skuteczne zajęcie do wartości już spłaconej? Czy może go spieniężyć celem zaspokojenia wierzyciela? Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Zająć można (...)

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej nagromadziły mi się zobowiązania. Obecnie nie zarabiam dużo i nie jestem wstanie spłacić wszystkich długów. Czy w zaistniałej sytuacji istnieje szansa na umorzenie długów, bądź ich cześci? Czy mogą mi Państwo zaproponować jakieś rozwiązanie? (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem masy spadkowej są: nieruchomość o pow. 531 m2 zabudowana domem mieszkalnym o łącznej pow. (...)