Gwarancje depozytów bankowych do 100 000 euro

Nawet jeśli upadnie twój bank, nie stracisz oszczędności. Parlament Europejski podtrzymał propozycję KE zmierzającą do podwyższenia gwarancji depozytów bankowych do 100 000 euro. Posłowie zapewnili również zapisy, które gwarantują klientom banków szybszy dostęp do środków na swoich kontach w przypadku nagłej konieczności.

Posłowie zatwierdzili propozycje podwyższenia gwarancji depozytów bankowych do 50 000 euro od chwili wejścia w życie proponowanej dyrektywy w czerwcu 2009 roku oraz do 100 000 euro, który to poziom powinien być zagwarantowany najpóźniej do końca 2010 roku.

Porady prawne

Obecny poziom zabezpieczenia środków na kontach bankowych to 20 000 euro, które posłowie uznają za dalece niewystarczające. Zwiększenie gwarancji nastąpi pod warunkiem, że Komisja Europejska potwierdzi w analizie wpływu przygotowywanej do końca 2009 roku, że taka decyzja będzie wykonalna we wszystkich państwach UE.

Posłowie proponują poprawki, które zapewnią, że w przypadku niewypłacalności banku, wypłata depozytów nastąpi w ciągu 20 dni, a nie trzech miesięcy, jak obecnie. Ten okres będzie można wydłużyć o dodatkowe 10 dni, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą właściwego organu nadzoru bankowego.

Posłowie wzywają państwa członkowskie do uruchomienia specjalnych procedur, które umożliwią wypłatę środków w ciągu trzech dni lub krócej.

Po przyjęciu przez PE i formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE, państwa członkowskie będą zobowiązane wdrożyć zapisy dyrektywy najpóźniej do 30 czerwca 2009 roku.

Christian EHLER (EPP-ED, DE)

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, 18.12.2008

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika