Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych omówiła kwestie nabywania ziemi przez cudzoziemców

1.10.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wiceminister Bartosz Grodecki przedstawił w środę (30 września) sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych sprawozdanie MSWiA dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2019 roku.

Porady prawne

Co wynika ze sprawozdania?

Ze sprawozdania wynika, że w zeszłym roku cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o nie, nabyli w Polsce:

  • nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5 238,32 ha na podstawie 8690 zarejestrowanych transakcji (w tym nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 1349,24 ha na podstawie 1279 zarejestrowanych transakcji);
  • lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni 962 731,33 m2 na podstawie 10 971 transakcji.

Dodatkowo w 2019 r. zarejestrowano 720 transakcji dotyczących nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 6 013,30 ha, a także 153 transakcje dotyczące nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 555 706,28 m2.

- "W ubiegłym roku MSWiA wydało cudzoziemcom 436 zezwoleń na nabycie 658 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 53,31 ha" – powiedział wiceminister Bartosz Grodecki. Jak zaznaczył, w tej liczbie mieści się 108 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych (o łącznej powierzchni 35,32 ha). Oprócz tego wydano też 140 zezwoleń na nabycie 171 lokali mieszkalnych oraz użytkowych (o łącznej powierzchni 9 018,55 m2), a także 20 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce (o powierzchni 136,30 ha.). MSWiA wydało także 19 decyzji odmawiających cudzoziemcom zezwolenia na nabycie gruntów, lokali, udziałów i akcji.

Jak podkreślił wiceminister Bartosz Grodecki, coroczne sprawozdanie MSWiA jest przygotowywane na podstawie prowadzonych przez ministerstwo rejestrów. W dużej mierze poprawność tych danych uzależniona jest od rzetelności danych przesyłanych przez notariuszy i sądy.

Wymagane zezwolenie

Co do zasady nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce wymaga zezwolenia MSWiA. Ustawa daje jednak określonym grupom możliwość dokonywania takich transakcji bez zezwoleń – dotyczy to obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Corocznie przygotowywane sprawozdanie MSWiA przedstawia skalę zainteresowania cudzoziemców nabywaniem nieruchomości w Polsce. Odzwierciedla też liczbę wydanych przez MSWiA decyzji w tych sprawach. 

Uchwała komisji

W uchwale podjętej podczas posiedzenia Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania MSWiA.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne