Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie natryskowych bramek dezynfekcyjnych

9.11.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasadności i bezpieczeństwa stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych, np. szkołach, urzędach lub sklepach, Główny Inspektor Sanitarny w kontekście rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2 informuje co następuje.

Porady prawne

GIS o bramkach dezynfekcyjnych

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018 poz. 2231 z późn. zm.), udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być jedynie produkty biobójcze, które zostały zarejestrowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Produkty biobójcze w tym takie, wykorzystywane w natryskowych bramkach dezynfekcyjnych powinny posiadać odpowiednie pozwolenie i zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót wydawany przez Prezesa Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Należy podkreślić, że nie zostały wydane przez Prezesa URPL pozwolenia dla produktu biobójczego stosowanego w bramkach, tunelach, kabinach, kurtynach dezynfekcyjnych w celu spryskiwania osób.

Produkty biobójcze, które nie zostały wpisane do ogólnodostępnego, na bieżąco uaktualnianego, Wykazu Produktów Biobójczych, widniejącego na stronie internetowej URPL pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze, nie powinny znajdować się w sprzedaży i nie należy ich stosować.

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spryskiwanie osób środkami dezynfekującymi, lub odzieży podczas jej używania przez ludzi, w tzw. tunelach, bramkach czy kabinach dezynfekcyjnych nie jest w żadnym wypadku zalecane z uwagi na narażenie i możliwe negatywne skutki stosowania produktów biobójczych.

Nierekomendowane...

Mając powyższe na uwadze, Główny Inspektor Sanitarny nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych z powodu nieskutecznego działania w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 a także płynących zagrożeń dla zdrowia użytkownika wynikających z ich stosowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne