Na wczasach do lekarza...

Jedziesz na urlop nad morze lub nad jezioro? Pamiętaj, że nawet poza miejscem zamieszkania możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

W razie lżejszych dolegliwości

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do dowolnej przychodni (takiej, która ma umowę z NFZ), by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. POZ zapewnia pomoc od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00. Po godz. 18.00 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Porady prawne

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Lekarz lub pielęgniarka POZ udzieli Ci pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. A także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pomoc przez telefon lub internet

Masz telefon lub tablet czy laptop z internetem? Skorzystaj z porady medycznej przez telefon lub online:

 • możesz uzyskać teleporadę w Twojej przychodni lub innej, której lekarze udzielają konsultacji przez telefon. Telefony znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • możesz skorzystać z e-wizyty, wypełniając formularz on-line.

Dzięki e-wizycie możesz m.in.:

 • skonsultować niepokojące objawy lub złe samopoczucie
 • omówić wyniki badań, np. poziomu cukru czy ciśnienia
 • poprosić o e-receptę na leki, które stale przyjmujesz w chorobie przewlekłej
 • zapytać o dawkowanie leku
 • otrzymać poradę medyczną
 • otrzymać e-zwolnienie.

To pracownik medyczny podejmie decyzję, czy e-wizyta jest wystarczająca w Twoim przypadku. Czasami potrzebna będzie wizyta tradycyjna, by lekarz mógł Cię zbadać i ocenić bezpośrednio stan Twojego zdrowia.

W przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) udzielą natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia (np. urazu, złamania) lub zagrożenia życia. Pacjenci są przywożeni na SOR karetką lub zgłaszają się tam sami. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Nie idź więc na SOR, jeśli potrzebujesz tylko recepty lub masz infekcję sezonową.

Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

W razie zagrożenia życia

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, bo zagrożone jest Twoje lub czyjeś życie, możesz zadzwonić na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 lub 112.

Jak wzywać pogotowie? Wezwanie na ratunek

Telefony ratunkowe miej zawsze pod ręką, ale nigdy nie dzwoń bez naprawdę poważnego powodu. Dowiedz się, jak wezwać karetkę

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, bo zagrożone jest Twoje lub czyjeś życie, możesz zadzwonić na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 lub 112.

 • 999 – to numer alarmowy pogotowia ratunkowego. Połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.
 • 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
  Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Operator numeru 112 po rozmowie z Tobą powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp. Może także połączyć Cię bezpośrednio z właściwą służbą.

Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Dzwonisz na 999?

Dyspozytor zapyta Cię:

 • Co się stało?
 • Gdzie to się stało?
  • Podaj dokładny adres (pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, gminę, powiat, a także województwo, ponieważ nazwy miejscowości się powtarzają).
 • Ile osób jest poszkodowanych?
 • Jaki jest stan osoby poszkodowanej? Czy się rusza? Czy oddycha?
 • Jak się nazywa (imię, nazwisko) osoba poszkodowana? Ile ma lat?
  • Podaj orientacyjny wiek osoby poszkodowanej.
 • Jak się nazywasz?
  • Podaj swoje imię i nazwisko.
 • Jaki jest Twój numer telefonu?
  • Dyspozytor przekaże go zespołowi karetki. Kontakt z Tobą może im ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.
 • Jak dojechać?
  • Podaj miejsca charakterystyczne (szkoła, kościół, kapliczka itp.).
 • Czy ktoś będzie czekał na karetkę? 

Wzywając karetkę pogotowia:

 • zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora,
 • odpowiadaj na pytania,
 • stosuj się do poleceń.

Nie odkładaj słuchawki, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor Ci wyraźnie nie pozwoli. Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne – nie zapłacisz za tę rozmowę bez względu na długość jej trwania.

Czekając na karetkę, staraj się nie korzystać z telefonu, z którego było zgłoszenie. Do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu. Dyspozytor lub zespół karetki może próbować skontaktować się z Tobą, by uzyskać dodatkowe informacje.

Kiedy wzywać pogotowie?

Pogotowie ratunkowe wzywaj wyłącznie w sytuacji:

 • bezpośredniego zagrożenia życia
 • sytuacji nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Przykładowe sytuacje, które wymagają wezwania zespołu ratownictwa medycznego:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzę
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z późn. zm. (Dz.U. 2020 poz. 882).

Źródło: pacjent.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne