Będą korzystne zmiany podatkowe?

PIT niższy o 5 punktów procentowych. Zmiany w systemie podatkowym

Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, rząd zaproponował zmiany w systemie podatkowym. Te propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Ostateczny kształt przepisów zostanie wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną.

- "Proponowane zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące od podatników, w tym przedsiębiorców oraz ekspertów. Chcemy zapewnić większą przewidywalność rozliczeń podatkowych i kolejny raz obniżyć podatki" – mówił wiceminister finansów Artur Soboń. – "Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach. Zależy nam na tym, by ostateczny kształt przepisów został wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną, w tym z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, księgowymi i doradcami podatkowymi" – podkreślił wiceszef MF.

Rząd chce kontynuować korzystne zmiany i wprowadzić w życie kolejne rozwiązania z tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Głównym celem zmian jest ochrona polskich rodzin przed negatywnymi skutkami gospodarczymi związanymi z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją, z którą zmaga się cały świat. Będzie to możliwe dzięki zmianom podatkowym. To m.in. obniżenie PIT z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej czy wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nowe rozwiązania podatkowe to kontynuacja rozpoczętych już korzystnych zmian – podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. i progu podatkowego do 120 tys. zł.

Porady prawne

Według rządu, sytuacja finansów publicznych naszego kraju jest stabilna. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, które uszczelniają system podatkowy, obserwujemy stały wzrost wpływów do budżetu. Od 2015 r. do 2020 r. wpływy z VAT wzrosły o ponad 93 mld zł. Rosną też wpływy z podatku CIT – o 27 mld zł, a także z PIT o ok. 29 mld zł (bez JST).

Wyższymi wpływami do budżetu państwa rząd dzieli się z Polakami. Chce, aby w ich portfelach zostało więcej pieniędzy, aby możliwie najbardziej załagodzić skutki gospodarcze spowodowane inflacją i agresją Rosji na Ukrainę.

– "Pandemia, a teraz wojna. Ekonomiści mówią na taki splot wydarzeń “sztorm doskonały”. Rzeczywiście, te czynniki bardzo poważnie wpływają na naszą gospodarkę. Można i trzeba powiedzieć uczciwie, że to są trudne czasy i mogą nadchodzić jeszcze trudniejsze" – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał, że na te trudne czasy są przygotowywane kolejne elementy tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Ma ona za zadanie przynajmniej częściowo chronić Polaków, polskie rodziny – zwłaszcza tych najsłabszych – przed skutkami wojny, które są okrutne na Ukrainie, ale są bardzo niedobre także w Europie, w Polsce, bo dotyczą przede wszystkim wysokich cen. 

12 proc. PIT na skali

Rząd proponuje  obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym do 120 tys. zł. Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o o 5 p.p., czyli prawie o 1/3.

Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 mln podatników.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

To już kolejna obniżka PIT w ostatnich latach. 2,5 roku temu rząd podjął decyzję o obniżce podatku z 18 do 17 proc.

Preferencje przy składce zdrowotnej

Rząd chce wyłączy składkę zdrowotną z podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Przy okazji reformy rząd chce też zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rząd chce rozwiązać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów o pracę, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Rząd chce również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Zwiększona ma być też rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian rząd proponuje podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Projekt wprowadza więc korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla osób składających PIT-2: będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek, wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone, zostanie zwiększona rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców polegają zaś na zmianie zasad, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT. Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł): 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Dla samotnych rodziców

Odpowiadając na postulaty samotnych rodziców, rząd chce przywrócić możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej teraz 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje dla rodzin, opiekunów i dzieci

Rząd proponuje zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Zgodnike z projektem, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Przewidziano też, że ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Wpływy z 1 proc. dla OPP

Przygotowano specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora organizacji pożytku publicznego. Dzięki niemu wyrównana ma być różnica w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Bezpieczny budżet i wpływy do JST

Zdaniem rządu, dzięki dobrej sytuacji gospodarczej oraz wprowadzonym rozwiązaniom uszczelniającym obserwujemy stały wzrost wpływów podatkowych. Proponowane zmiany mają nie dotknąć samorządów. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych, polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT

Odpowiadając na postulaty księgowych i przedsiębiorców, rząd planuje wydłużenie terminu na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

Konsultacje społeczne

Planowane wejście w życie propponowanych rozwiązań podatkowych to 1 lipca 2022 r.

Szerokie konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców, w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.

Przejdź do konsultacji.

Kolejne rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antyputinowskiej

Przygotowane zmiany podatkowe to już kolejne korzystne rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antyputinowskiej. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił pierwsze założenia pakietu zmian:

  • pomoc dla rolników – dopłaty do nawozów mineralnych

Pomoc będzie skierowana do rolników, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej. Producenci rolni będą mogli otrzymać wsparcie z budżetu państwa do nawozów, które zostały kupione od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Dofinansowaniem będzie mogło być objęte maksymalnie 50 ha powierzchni. Jakie będą limity wsparcia? 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

  • tarcza ochronna przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu

Ochrona taryfowa obejmie 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki użyteczności publicznej – takie jak szpitale czy szkoły. Dzięki temu zostanie ograniczone ryzyko gwałtownego wzrostu cen, a w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy.

Premier zapowiedział wprowadzanie kolejnych korzystnych rozwiązań: – "W Polsce będziemy robić wszystko, żeby łagodzić skutki tej wojny, żeby Tarcza Antyputinowska w kolejnych odsłonach dawała oddech Polakom na te trudne czasy, które są przed nami".

Materiały:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne