Nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania

15.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jednak poznać warunki, które muszą zostać spełnione w razie zatrudniania osoby niepełnoletniej.

Ile lat musi mieć ukończone młodociany pracownik?

W tym zakresie brak nowości, bowiem nadal zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. Należy przy tym zaznaczyć, iż zezwala się im także na pracę przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. Jednak zatrudnianie młodocianych przy takich pracach wzbronionych nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma ograniczać się do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego.

Porady prawne

Jeżeli już zatem pracodawca ocenia, iż powyższe warunki zostały spełnione, musi jeszcze podjąć działania niezbędne do zapewnienia pracownikom młodocianym szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, w tym:

1) zapewnić wykonywanie pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia,

2) zapewnić nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych;

3) poinformować młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,

4) organizować przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione, aby młodociany pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy wzbronionej?

Podstawą dopuszczenia pracownika młodocianego do wykonywania pracy wzbronionej jest dokonanie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy. Podczas oceny ryzyka uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę wyposażenia oraz organizacji miejsc pracy i stanowisk pracy młodocianych,

2) organizację procesów pracy oraz ich powiązanie,

3) charakter, stopień i okres narażenia na czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne,

4) formę, zakres i sposób korzystania z wyposażenia miejsc pracy, w tym z maszyn, narzędzi i sprzętu,

5) zakres i poziom szkolenia oraz instrukcji udzielanych młodocianym.

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zatrudniającym pracowników młodocianych?

W celu umożliwienia zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianym pracodawca, na podstawie wykazów prac wzbronionych młodocianym ma obowiązek sporządzić wykazy prac wykonywanych w jego zakładzie pracy:

1) wzbronionych młodocianym,

2) wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Pracodawca po sporządzeniu takiego wykazu dla swojego zakładu pracy (w czym uczestniczyć powinien także lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi) powinien wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieścić w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudniani młodociani.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2004 r., Nr 200, poz.2047).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Od 15 grudnia nowe zasady zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych

Od 15 grudnia nowe zasady zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych

Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowa regulacja w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zmiany nie są diametralne. Warto jednak poznać warunki, które muszą zostać spełnione w razie zatrudniania osoby niepełnoletniej. Czy dużo się zmieni? Czy pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika będzie miał od tej (...)

Jakie zmiany następują w wykazie prac wzbronionych młodocianym?

Jakie zmiany następują w wykazie prac wzbronionych młodocianym?

Jakie prace grożą prawidłowemu rozwojowi psychicznemu młodocianych? Dotychczas wśród prac wzbronionych młodocianym, z uwagi na zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego tych osób Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac wymieniało: Prace, przy których mógłby (...)

Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym 1) Prace polegające na podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów o masie i na odległości nieprzekraczające wartości określonych w dziale l ust. 1 pkt 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz prace wymagające (...)

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym   1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu (...)

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Stan faktycznyCzy można zatrudnić osobę która nie ukończyła 17 lat ale nie w celu przygotowania do zawodu, tylko na zwykła umowę o pracę? Czy jeżeli chodzi o urlop to są jakieś różnice w stosunku do dorosłego? Proszę zwrócić moją uwagę na ewentualne różnice w zatrudnianiu niepełnoletnich.Opinia prawnaMłodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby (...)

Dokumentacja pracownicza w firmie. Jakich dokumentów może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Dokumentacja pracownicza w firmie. Jakich dokumentów może żądać pracodawca od kandydata na pracownika?

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków związanych z zatrudnieniem pracownika. Zaczynają się one już w momencie przyjmowania kandydata do pracy. Zebranie kompletu papierów potrzebnych przy rekrutacji, a potem prowadzenie bieżącej dokumentacji osobowej i płacowej, nie jest wbrew pozorom sprawą błahą. Są bowiem odpowiednie przepisy, które regulują kwestię sposobu prowadzenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

Z pracownikiem, który pracował 4 lata w zakładzie została rozwiązana umowa o prace za porozumieniem stron. W trakcie swojego okresu pracy nigdy nie zgłaszał pracodawcy, że wykonywał swoją pracę (...)

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Przestój a miejsce przebywania pracownika

Pracodawca nie wygrał przetargu na określone roboty. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników wykwalifikowanych do konkretnych robót. Wystąpił problem przestoju. Nie ma możliwości przydzielenia innej (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 (...)

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Czy przy pracy w mikroklimacie zimnym (chłodni), gdzie współczynnik VCI wynosi 446 oraz przy pracy w hałasie pracodawca powinien zwiększyć odpis na ZFŚS do poziomu 50% średniego wynagrodzenia w (...)

Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać? Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (...)

Regulamin pracy

Regulamin pracy

Firma \"x\" zatrudniała kiedyś powyżej 20 pracowników, dlatego też miała obowiązek stworzenia regulaminu pracy. Od jakiegoś czasu zatrudnia już poniżej 20 osób i chciałaby z niego zrezygnować. (...)

Rozkład czasu pracy w sklepie

Rozkład czasu pracy w sklepie

Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym i ze względu na godziny otwarcia 7-21 konieczne są dwie zmiany. Na niektórych stanowiskach planuję pracę po 7 czy 7,5 godziny, tak że w ciągu tygodnia (...)

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Wymagania co do treści regulaminu pracy

Obecnie chcę wprowadzić nowy, aktualny regulamin pracy i stąd kilka pytań. Czy muszę w regulaminie ująć, co może robić, a czego nie może pracownica w ciąży lub młodociany? Podobnie sprawa (...)

FORUM PRAWNE

napoje w pracy

napoje w pracy praca na kotłowniach zawsze należała do tych prac objętych warunkami szkodliwymi, uciążliwymi. wszystko zależało jak zakwalifikowano warunki panujące na kotłowni. mianowicie ,czy (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Porady prawne