Nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonuje zmiany ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez dodanie w rozdziale 3 nowych zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Na czym polegają nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych?

Ww. zadania polegają na:

  1. wykonywaniu badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących organizacji rynków rolnych, oraz
  2. wykonywaniu badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

W wykonywaniu nowych zadań Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie współpracowała, odpowiednio, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a wymienionymi podmiotami.

Nowelizacja upoważnia również Prezesa Rady Ministrów do dokonania, w drodze rozporządzenia, odpowiedniego przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w budżecie państwa, w związku z dodaniem nowych zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowa ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: