Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

25 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2351).

Co przewidują nowe przepisy?

Znowelizowane przepisy pozwolą na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązujące na dzień składania wniosku, byłby zobowiązany dostosować wniosek, po weryfikacji przez organ architektoniczno-budowlany, do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na terenie całego kraju może przełożyć się na wydłużone działanie organów państwowych. Aby zniwelować ewentualne niedogodności  związane  z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., dodano przepisy epizodyczne do ww. rozporządzenia, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.).

Przepisy mają charakter porządkowy. Zgodnie z nimi wniosek złożony do dnia 30 grudnia 2020 r. będzie rozpatrywany wg przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane wg wymagań obowiązujących od 31 grudnia 2020 r.

Po co zmiany?

Nowelizacja przepisów rozporządzenia zapobiegnie ryzyku nierównego traktowania inwestorów, które mogłoby wystąpić jako skutek trwającego postępowania administracyjnego oraz czynników, które mają wpływ na jego wydłużenie, w tym w szczególności pandemii COVID-19.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POSZUKUJĘ PRAWNIKA

18.4.2021 przez: 04031976

szukam prawnika

18.2.2020 przez: abc100

Kurnik sąsiada przy mojej działce

11.6.2019 przez: Piotr678