Nowy Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

3.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Na stronach Ministerswa Finansów dostępny jest nowy numer Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów - Nr 1 (79) 2008 - a w nim:

TEMAT WIODĄCY BIULETYNU: Podatki i opłaty lokalne, ponadto: PIT, CIT, VAT, podatek akcyzowy, finanse samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI:

 • OD REDAKCJI

  • Od redakcji

  • 240 lat budżetu państwa

  • Podatki i opłaty lokalne

 • SPECJALIŚCI O PODATKACH

  • Janina Banach - Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych z tytułu przeniesienia własności środków pieniężnych

  • Anna Pietrzak - Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

  • Agnieszka Sienkiewicz - Opłata miejscowa

 • WYJAŚNIENIA ● INTERPRETACJE ● ZALECENIA

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej (DD3/033/41/MCA/08/607)

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

  • Zwolnienie od podatku dochodowego jednostek badawczo-rozwojowych

  • Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów osiągniętych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi(DD6/8213/212/KWW/08/PCHD-664)

  • Koszty uzyskania przychodów a składki płacone na rzecz organizacji międzynarodowych, do których przynależność nie jest obowiązkowa (DD6-8213-244/SOH/08/MB7-8779/08)

  • Zaliczenie do kosztów podatkowych wierzytelności niezgłoszonych w trakcie postępowania upadłościowego

  • Koszty i przychody podatkowe

  • Podatek od towarów i usług

  • Korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony(PT5/033/1/EKQ/08/210)

  • Terminy zwrotu podatku VAT dla podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE (PT5/033/12/JBN/08/1081)

  • Podatek akcyzowy

  • Dokumenty potwierdzające zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy (AE II/033/5/CCA/08/2110)

  • Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych (AE II/0681/23/1/KWG/07/08/1038)

  • Podatki lokalne

  • Trwały zarządca jako podatnik podatku od nieruchomości (PL/833/70/SIA/08/259)

  • Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej (PL/LM/835/34/GKW/08/128)

  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek (PL/LM/835/49/GKW/08/254)

  • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej (PL/LM/835/52/GKW/08/DD/662)

  • Opłata skarbowa od złożonego w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa PL/LM/835/17/CHI/08/87)

  • Finanse samorządu terytorialnego

  • Wysokość długu jednostki samorządu terytorialnego a realizacja projektów unijnych (ST1-4834-19/WWR/08/729)

 • KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

 • ORZECZNICTWO SĄDOWE

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Moment nabycia spadku a możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (Wyrok NSA I FSK 329/08)

Źródło: www.mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne