Przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie liniowe

Udostępnione przez Ministerstwo Finansów niepełne dane dotyczące trzech sposobów opodatkowania przedsiębiorców za 2012 r. pokazują, że najszybciej rośnie grupa osób rozliczających się wg skali podatkowej. Pozytywne tendencje widać też w podatku liniowym. Stabilna i najbardziej liczna jest za to grupa przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Danych o karcie podatkowej na razie nie ma.

Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane oparte są na zeznaniach rocznych za 2012 r. Obejmują one przedsiębiorców stosujących ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy oraz skalę podatkową. Ta ostatnia grupa jest jednak niepełna, gdyż nie uwzględnia przedsiębiorców, którzy obok działalności gospodarczej, uzyskują też dochody z innych źródeł (np. pracy na etacie czy wynajmu mieszkania). Dane MF nie obejmują ponadto podatników rozliczających się kartą podatkową.

Porady prawne

Dane o liczbie podatników rozliczających się według skali z ostatnich pięciu lat (2008-2012) pokazują, że systematycznie rośnie liczba przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób (i osiągających wyłącznie dochody z działalności gospodarczej). W ostatnich 5 latach grupa ta zwiększyła się aż o 37%. Niepełne dane MF sugerują, że jest to najmniej liczna grupa podatników-przedsiębiorców - w 2012 r. było to 332 tys. przedsiębiorców. Gdyby jednak uwzględnić osoby, które uzyskały dochody również z innych źródeł (jest ich łącznie 8 852 848, tj. 36,91%) proporcje te uległyby znaczącej zmianie.

W 2012 r. z możliwości opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wg stawki 19% skorzystało ok. 429 tys. podatników. Jest to o ok. 4,5% więcej niż w roku 2011, w którym tę formę rozliczenia z fiskusem wybrało prawie 411 tys. przedsiębiorców i o 9,5% więcej w zestawieniu z 2009 r. Odnosząc jednak dane za 2012 r. do roku 2008 widać za7-proc. spadek. Łączy się on ze zmianą stawek podatku płaconego - z obowiązujących w 2008 r. 19%, 30% i 40%, od 2009 r. stawki spadły do 18% i 32%. W efekcie dla wielu przedsiębiorców atrakcyjna wcześniej 19-proc. stawka liniowa przestała być opłacalna, gdy podatnik uzyskiwał niższe dochody (tj. do 85 528 zł, czyli mieszczące się w I przedziale skali podatkowej, do których od 2009 r. zastosowanie ma 18% stawka).

Żródło Tax Care

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika