Renta dla poszkodowanego pacjenta

12.9.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rzecznik Praw Pacjenta wytacza powództwa...

Rzecznik Praw Pacjenta kontynuuje swoje działania związane z wytaczaniem powództw na rzecz pacjentów oraz wstępowaniem do toczących się postępowań cywilnych w sprawach dotyczących praw pacjenta. W toku procesów Rzecznik działa na prawach przysługujących prokuratorowi.

W uzasadnionych przypadkach Rzecznik składa do sądów powództwa z szerszym zakresem roszczeń dochodzonych na rzecz pacjentów, niż tylko zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta – o ile w danej sprawie skutkiem takiego naruszenia był również roztrój zdrowia lub uszkodzenie ciała.

Porady prawne

W tym roku jedną z takich spraw Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach - dotyczy ona pacjenta, który został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy z podejrzeniem udaru mózgu. Neurolog wstępnie skierował pacjenta do leczenia trombolitycznego i zlecił badanie tomografii komputerowej (TK) głowy. Mimo przypomnień ze strony lekarza, badanie zostało wykonane i opisane dopiero po upływie około 4 godzin, co zaprzepaściło szansę na wdrożenie planowanego leczenia, dającego dużą szansę na usunięcie skutków udaru.

Obecnie pacjent jest niezdolny do samodzielnego funkcjonowania i wymaga pomocy osób trzecich przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Rzecznik wystąpił o zapłatę na rzecz Pacjenta zadośćuczynienia pieniężnego w wysokości 100.000 zł, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów w kwocie ponad 10.000 zł oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb, a także o ustanowienie zabezpieczenia w postaci orzeczenia obowiązku płatności renty przez czas procesu. Sąd podzielił nasz wniosek i jeszcze przed rozpoczęciem postępowania dowodowego prawomocnie orzekł o obowiązku zapłaty przez szpital na rzecz Pacjenta miesięcznej renty we wskazanej przez nas wysokości.

Można zwrócić się o pomoc

Przypominamy, że każdy pacjent może zwrócić się do Rzecznika z wnioskiem o wzięcie udziału w już toczącym się postępowaniu cywilnym dotyczącym naruszenia praw pacjenta albo o wytoczenie na jego rzecz powództwa. Tego typu pomoc jest udzielana zwłaszcza wtedy, gdy pacjent sam nie jest w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Ze względu na ograniczone możliwości Rzecznik jest w stanie udzielić pomocy tylko w wybranych sprawach, jednak każda taka prośba jest przez nas szczegółowo analizowana. Wraz z wnioskiem zawierającym opis sprawy należy dołączyć kopie najistotniejszych dokumentów (sposoby kontaktu z Biurem: www.gov.pl/web/rpp/kontakt). W obecnym stanie prawnym Rzecznik nie może natomiast podejmować przed sądem działań na rzecz rodziny zmarłego pacjenta.

Źródło: gov.pl/web/rpp

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne