Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

6.2.2012

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

Co oskarżony będzie z tego miał?

W zamian za przyznanie się oskarżonego do winy i wyrażenie przez niego zgody na skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy zyskuje on możliwość zawarcia w omawianym wniosku propozycji łagodniejszego potraktowania sprawcy. Wniosek ten może bowiem dotyczyć:

1. w sprawie o przestępstwo skarbowe:

  • wymierzenia oskarżonemu kary z zastosowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia,

  • orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotów, ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska lub podania wyroku do publicznej wiadomości,

  • odstąpienia od wymierzenia kary lub warunkowego zawieszenia wykonania kary;

Zasady tej nie stosuje się jednak do sprawcy przestępstwa skarbowego popełnionego w warunkach uzasadniających nadzwyczajne obostrzenie kary;

2. w sprawie o wykroczenie skarbowe - wymierzenia oskarżonemu kary grzywny nieprzekraczającej dziesięciokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia albo orzeczenia środka karnego w postaci przepadku przedmiotów lub ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów z odstąpieniem od wymierzenia kary grzywny lub z odstąpieniem także od wymierzenia tych środków karnych.  

Jak skazuje się bez rozprawy?

Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z takim wnioskiem, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalsze czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym nie muszą być przeprowadzane. Przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

W tym przypadku prezes sądu, do którego wpłynął wniosek kieruje sprawę na posiedzenie, na którym sąd może przychylić się do wniosku prokuratora czy finansowego organu dochodzenia. Jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od uiszczenia tej należności w całości w wyznaczonym terminie.

Skazanie bez rozprawy należy więc do decyzji sądu. Warunkiem tu jest wspomniana postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne