Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

31.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

ZUZ przypomniał, że leceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi trafić do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych w ciągu 7 dni od zwarcia umowy.

Jakie składki może objąć wniosek?

Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Porady prawne

Muszą być spełnione warunki...

Aby zleceniobiorca mógł wystąpić o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek, muszą być spełnione warunki dotyczące m.in. daty zawarcia umowy, jej przedmiotu i wysokości przychodu.

Więcej o warunkach zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne