Tymczasowe stosowanie umowy UE–UK przedłużone do końca kwietnia 2021 roku

2.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta jest podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. kwestie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Protokół dotyczący Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego).

Porady prawne

Przedłużenie stosowania umowy UE–UK 

Umowa ta obowiązuje tymczasowo w od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021. W dniu 26 lutego br. przyjęto decyzję Rady Partnerstwa, wspólnego z UK organu zarządzania Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony(Decyzja 1/2021), o przedłużeniu tymczasowego stosowania tej Umowy do dn. 30 kwietnia br.

Kogo to dotyczy?

Postanowienia Protokołu dotyczą osób, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego conajmniej jednego państwa UE, w tym bezpaństwowców i uchodźców oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach, które przyjechały lub przyjadą do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku.

Przedłużenie tymczasowego stosowania pozwoli dopełnić wewnętrzne procedury niezbędne do ostatecznego zawarcia umowy. Po stronie UE niezbędne jest jeszcze uzyskanie zgody Parlamentu Europejskiego oraz zapewnienie uwierzytelnionego tłumaczenia umowy na wszystkie języki urzędowe Unii.

Tymczasowe stosowanie pozwala uniknąć luki prawnej pomiędzy zakończeniem okresu przejściowego w relacjach z Wielką Brytanią a ostatecznym zawarciem nowej umowy. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne