9.12.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa o rewitalizacji Odry

Lepsza ochrona środowiska wodnego w sytuacji katastrofy ekologicznej

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy o rewitalizacji Odry, którego głównym celem jest lepsza ochrona środowiska wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej. 30 listopada 2022 r. projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt ustawy został opracowany w związku z rekomendacjami zespołu eksperckiego, który przygotował raport dotyczący tegorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze.

– Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zawiera rozwiązania sprzyjające zapewnieniu odpowiednich zasobów wodnych i poprawie jakości wody w Odrze. Zależy nam na tym, by Odra była w jak najbardziej kompleksowy sposób chroniona przed potencjalnymi przyszłymi zagrożeniami  – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Porady prawne

Co przewiduje projekt?

Główne rozwiązania zawarte w projekcie to:

  • wsparcie inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego w zakresie ilości i jakości wody w Odrze i jej zlewni, w szczególności poprzez ich dofinansowanie i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Zadania ujęte w projekcie ustawy mają charakter renaturyzacyjny i retencyjny, a ich realizacja w dużym stopniu umożliwi rewitalizację Odry;
  • powołanie w ramach struktur PGW Wody Polskie wyspecjalizowanej służby – Inspekcji Wodnej do wykrywania i zwalczania przestępstw związanych z ochroną wód w celu zapewnienia szybkiej reakcji związanej z potencjalnymi zagrożenia jakości wód, np. nielegalnym zrzutom ścieków do wód. Celem tej służby będzie także umożliwienie pobierania większej liczby próbek w celu ustalenie miejsca wystąpienia zanieczyszczenia oraz ustalenia sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia wód;
  • wprowadzenie systemu monitoringu jakości wód Odry, w celu szybkiego wykrywania zanieczyszczeń, co umożliwi niezwłoczną reakcję służb w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla środowiska czy ludności. System ułatwi także ustalanie podmiotów winnych wystąpieniu zanieczyszczenia;
  • wsparcie realizacji inwestycji prowadzących do poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w obszarze mogącym mieć wpływ na środowisko wodne w zlewni Odry. Niezbędna jest rozbudowa, modernizacja i budowa infrastruktury wodnościekowej w zlewni Odry, co umożliwi ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska wodnego;
  • zaostrzenie kar za wykroczenia związane z gospodarką wodną. Wysokości grzywien wzrosną z 500 zł do przedziału od 1000 zł do 7500 zł. Pozwoli to na ograniczenie liczby wykroczeń. Dodatkowo wprowadzone zostaną administracyjne kary pieniężne, związane z nielegalnym zrzutem ścieków, których wysokość będzie uzależniona od wielkości zanieczyszczania środowiska, co w przypadku znacznych naruszeń będzie zagrożone karą do 1 mln zł;
  • wprowadzenie mechanizmu szybkiego powiadamiania właściwych organów i podmiotów o potencjalnym ryzyku zanieczyszczenia wód ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę lub zanieczyszczenia w obszarze zasilania ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • zmiany w zakresie systemu opłat za usługi wodne i opłaty podwyższonej poprzez dostosowanie przepisów do występujących okoliczności. Eliminacja lub ograniczenie uchylania się od ponoszenia opłat w przypadku odprowadzanie wód lub ścieków do wód. Udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu pozwoli łatwiej przypisać odpowiedzialność podmiotom odprowadzającym ścieki do wód;
  • wprowadzenie zmian w zakresie pozwoleń wodnoprawnych poprzez rozszerzenie możliwości cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania w sytuacji, gdy dalsze, nawet legalne, korzystanie z wód stwarza stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym;
  • wprowadzenie ustawowego obowiązku dokonania przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych w obszarze zlewni Odry. Pozwoli to ustalić zakres wpływu różnych podmiotów na jakość wody w Odrze.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry - można już składać wnioski

Jakie wsparcie dla firm znad Odry? Ustawa w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc. - "Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu sytuacji ekologicznej na Odrze (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych jedynie dla sytuacji nałożenia tego obowiązku w drodze decyzji oraz w sytuacji ogłoszenia (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

Kooperatywy mieszkaniowe zbudują nowe mieszkania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu ułatwiającego powstawanie domów i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej inwestycji. Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych wprowadzi tę formę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Kooperatywy mieszkaniowe "Kooperatywa mieszkaniowa" jest to grupa osób, które (...)

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

Rządowy program Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2022 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. - "Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z podstawowych elementów (...)

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Zagadnienie konieczności wykonywania szczepień ochronnych u dzieci jest tematem popularnym i budzącym sporo kontrowersji, zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy czy polityków. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy medyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem szczepień i ryzykiem wystąpienia powikłań po podaniu szczepionki. Na dalszy plan zostają (...)

Prawo wodne do zmiany.

Prawo wodne do zmiany. "Jedna rzeka - jeden gospodarz"

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy zgodnie z którą planowana jest zmiana struktury władzy wodnej i gospodarowania wodami, zgodnie z zasadą jedna rzeka - jeden gospodarz. Zakłada się rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury wodnej od funkcji administracyjnych i planistycznych. - Dzięki decyzji Rady Ministrów jesteśmy coraz bliżej (...)

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Będzie wsparcie dla przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Rząd chce wspierać przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich Rząd przygotował rozwiązania, które wesprą przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich. – "Pilnie przygotowaliśmy rozwiązania dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za pracownika" – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena (...)

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej wybrane! Oczekiwana pełna edycja Platform startowych właśnie rusza – wiemy, które 6 partnerstw będzie wspierać innowacyjne start-upy w ich drodze na globalny rynek. Nabór pomysłów ruszy w styczniu przyszłego roku. Szansę na kompleksowe wsparcie zyska w najbliższych latach ponad tysiąc start-upów! Platformy startowe (...)

Ekologia się opłaca

Ekologia się opłaca

Działające w Polsce przedsiębiorstwa coraz częściej nie tylko chwalą się zielonymi produktami i usługami, ale faktycznie przykładają się do ochrony środowiska. Na Zachodzie to standard, który już dawno został wymuszony przez klientów. Teraz podobnie dzieje się i u nas, bo Polacy zaczęli zwracać uwagę na to, czy firmy dbają o przyrodę - pisze DZIENNIK.(...) Rozpoczynając (...)

Zamówienia publiczne a ekologia

Zamówienia publiczne a ekologia

Polscy urzędnicy rozstrzygając przetargi wolą się kierować wyłącznie ceną. Natomiast Komisja Europejska zachęca, aby uwzględniać też kryteria ekologiczne (...)Jakie to mogą być kryteria? Kupujący sprzęt komputerowy czy kserokopiarki mogą np. wprowadzić kryterium energooszczędności. Im mniej prądu będzie pobierało urządzenie, tym więcej punktów otrzyma. Ekolodzy zwracają uwagę, (...)

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc środki unijne. Obszarów, w których można otrzymać dofinansowanie, jest bardzo dużo. (...)

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

W dokumencie oceniono efekty Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i zakresu realizacji jej priorytetów. Oceniono także wpływ, jaki na tę politykę miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne – narodowy i wojewódzkie. Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania (...)

FORUM PRAWNE

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność????

Znalezienie \"zabytku\" w rzece przy domu - czyja własność???? Witam mam pytanie. Koło domu dziadka zaraz obok jest rzeka, nie mała4 metry szerokości różnie z głębokością, od 1 metra do 2,3 (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

temat rzeka, wysokosc alimentow

temat rzeka, wysokosc alimentow sytuacja stara jak swiat, wpadka, kobieta znala moje mozliwosci finansowe... nie wiem moze kombinowala, zarabiam 10.000 brutto (7000 netto), splacam ok 2000 kredytow, dodatkowo (...)

Przedawnienie? Żąda zapłaty po 8 latach. Kuriozalna sytuacja.

Przedawnienie? Żąda zapłaty po 8 latach. Kuriozalna sytuacja. Dzień dobry. Chciałbym się poradzić odnośnie zaistniałej kilka dni temu sytuacji. Mianowicie 8 lat temu wynająłem Pana, który ma (...)

Problem ze stanowiskiem w pracy

Problem ze stanowiskiem w pracy Witam serdecznie. Mam pewien problemik mały w pracy. Nie chcę się za bardzo rozpisywać bo to naprawdę temat rzeka ale w dużym skrócie opowiem co mnie dręczy od (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

GMO w Polsce 2013

GMO w Polsce 2013 Witam, mam ochote poinformować was że pewnie w tym roku jemy po raz ostatni w naszym kraju żywność bez GMO. W czasie marszy, kłótni w rządzie i opozycji, zmianiach w PSL, poszukiwaniach (...)

Porady prawne