Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

9.8.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Większe limity przyjęć na kierunki lekarskie

Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych w poszczególnych uczelniach. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono m.in., że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc na kierunku lekarskim wyniesie 7.846.

Zgodnie z rozporządzeniem, największy przyrost liczby miejsc nastąpi na studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. W takim trybie będzie mogło studiować 4.678 osób.

Porady prawne

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa (w drodze rozporządzenia) minister zdrowia w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, uwzględniając zasady określone w ust. 4 ustawy, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Po co zmiany?

Celem zmian jest likwidacja braków kadrowych w polskiej służbie zdrowia poprzez sukcesywne zwiększanie liczby studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. W ostatnich latach liczba miejsc na studiach lekarskich rośnie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne