image

Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest osobista (obejmuje cały majątek osobisty członka zarządu), nieograniczona (granicą odpowiedzialności jest tylko wysokość dochodzonego zobowiązania) i solidarna (powództwo może być wniesione przeciwko wszystkim członkom zarządu jak i przeciwko niektórym z nich). Warunkami odpowiedzialności członka zarządu jest istnienie wymaganej wierzytelności i bezskuteczność egzekucji wobec spółki. Wierzyciel powinien więc wykazać wszczęcie postępowania egzekucyjnego i jego bezskuteczność. Sądem właściwym dla wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu na podstawie art. 299 ksh, jest sąd cywilny, właściwości ogólnej pozwanego.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o. - pobierz dokument


image

Pozew przeciwko członkowi zarządu w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o. - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne