Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego

Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego

Wszczęte postępowanie przygotowawcze może zostać umorzone. Umorzenie może oczywiście stać w sprzeczności z interesami pokrzywdzonego. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego przysługuje pokrzywdzonemu zażalenie. Wnosi się je do sądu, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy karnej. W niniejszym przykładzie postępowanie zostało umorzone z tego powodu, iż wg organów ścigania czyn popełniony przez podejrzanego nie stanowił przestępstwa. Pokrzywdzona zarzuca natomiast, iż organy ścigania, na skutek niepełnego postępowania dowodowego, błędnie ustaliły stan faktyczny.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczego - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika