Informacje dotyczące prawa spadkowego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

  • 30.7.2018

    Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

    Nowa ustawa zawiera rozwiązania, które umożliwią funkcjonowanie przedsiębiorstwa na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy, w okresie - co do zasady - od otwarcia spadku do jego (...)

  • 24.7.2017

    Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

    Celem proponowanej przez Ministerstwo Forwoju ustawy jest umożliwienie kontynuowania działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy, w tym ułatwienie przeprowadzenia firmy przez okres formalności (...)