Ubezpieczenia zdrowotne

Kategorie ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

Planuję zawieszenie działalności gospodarczej i w związku z tym zaprzestanie opłacania składni na ubezpieczenie zdrowotne. Nie planuję opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenie zdrowotne w (...)

Rencista rolnik a składki ZUS

Rencista rolnik a składki ZUS

Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy

Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy

Aktualnie żona przebywa na urlopie macierzyńskim w wymiarze 20 tyg. Ma własną firmę i opłaca aktualnie tylko składkę zdrowotną. Ojciec ma również własną firmę (osoba fizyczna) - aktualnie (...)

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

W związku z wypowiedzeniem z końcem marca kończę pracę w firmie na etat. Posiadam własną firmę, z której ze względu na pracę na etacie odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Od dnia 30 marca (...)

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Współwłaściciele prywatnej niepodzielnej nieruchomości ułamkowej powierzyli mnie jako jednemu z nich sprawowanie zarządu. Czy prowadząc w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

Połączenie działalności gospodarczej i pracy

Połączenie działalności gospodarczej i pracy

Czy nie muszę płacić składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jak już jest płacona z tytułu umowy o pracę?

Składki za osobę współpracującą

Składki za osobę współpracującą

Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Odmowa skierowania na badania

Odmowa skierowania na badania

Jestem ubezpieczona i zapisana do lekarza rodzinnego, 5 marca mam mieć zabieg w prywatnej praktyce lekarskiej, do którego potrzebne są podstawowe wyniki badań typu morfologia ,ob , próba wątrobowa. (...)

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy

Pani X obecnie pracuje do dnia 23 stycznia br. Ponownie ma podjąć pracę 2 lutego br. Czy w momencie ustania zatrudnienia ustaje również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy w tym wypadku powinna (...)

EKUZ w Polsce

EKUZ w Polsce

Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (...)

Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym

Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym

Osadzona obywatelka Rumuni urodziła dziecko w polskim szpitalu więziennym, noworodek nie ma statusu osadzonego z powodu powikłań zdrowotnych poddany został leczeniu szpitalnemu w poza więziennym (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione (...)

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)?

Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

W firmie zatrudniającej 3 osoby pracownicy mają wpisane w umowach o pracę: Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna w wysokości 4 % zysku firmy przed opodatkowaniem (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień (...)

Świadczenie chorobowe

Świadczenie chorobowe

Pracownik został zatrudniony 2 stycznia 2008 roku. Od dnia 30 stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie ma zwolnienie do dnia 3 marca 2008 roku. Kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty chorobowego? (...)

Ubezpieczenie dla konkubiny

Ubezpieczenie dla konkubiny

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

Moja znajoma od paru ładnych lat żyje w konkubinacie. Mają wspólnie dziecko. On ma ubezpieczenie zdrowotne. Ona była zarejestrowana w Urzędzie dla bezrobotnych, stąd też miała ubezpieczenie. Jednak (...)

Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

Jestem pracodawcą zatrudniającym 17 pracowników. W ubiegłym roku zatrudniałem tylko 2 pracowników. Kto ma wydać legitymację ubezpieczeniową dla pracowników - ZUS czy pracodawca? Jaka jest podstawa (...)

Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy

Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy

Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję urlop wypoczynkowy za 2007 rok. Po jego zakończeniu chcę przejść na urlop wychowawczy do czasu kiedy na moje miejsce zostali zatrudnieni inni pracownicy (ustalenie (...)

Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

Od 01-10-2007 konsekwencją zmiany brzmienia art. 66 ust.1 pkt 35 jest nowe brzmienie art.73 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej powstaje z dniem (...)

Umorzenie kosztów leczenia

Umorzenie kosztów leczenia

Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital (...)

Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

Mam 6 - letnie dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na dziecko pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia, który mam przyznany (...)

Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy

Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy

Jestem na zwolnieniu lekarskim obecnie już dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u . Z tego co wiem większość osób z firmy się zwolniła gdyż firma ma problemy finansowe, został mały okrojony zespół. (...)

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Czy osoba mająca 77 lat, posiadająca I grupę inwalidzką, a będąca jednocześnie współwłaścicielem spółki cywilnej powinna płacić ZUS (zdrowotne), jeśli tak to, w jakiej kwocie?

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca (...)

Prawo do zasiłku chorobowego - umowa zlecenie

Prawo do zasiłku chorobowego - umowa zlecenie

Z dniem 31 stycznia została ze mną rozwiązana umowa o pracę (czas nieokreślony), od 3 lutego z tą samą firmą mam podpisaną umowę zlecenie na świadczenie usług. Do tej pory opłacałem obowiązkowe (...)

Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

Czy muszę odprowadzać składkę do ZUS, jeśli pomimo prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony w innej firmie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę?

Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych

W Polsce pracowałem na pełnym etacie od grudnia 2000 r. do września 2005 r. Następnie wyjechałem do Irlandii i podjąłem tam zatrudnienie zachowując ciągłość pracy. Pracuje tam do dziś. Jest (...)

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

Składki od pracownika pracującego na dwóch etatach

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne członków zarządu spółki z o.o. Czy i na jakich zasadach podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu i/lub zdrowotnemu członkowie zarządu (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na (...)

Działalność gospodarcza a składka ZUS

Działalność gospodarcza a składka ZUS

Mam zamiar zarejestrować działalność gospodarczą. Nigdy wcześniej nie prowadziłem działalności gospodarczej. Dlatego też zakładam, że będzie mnie obowiązywała mniejsza składka na ZUS. Przez (...)

Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

Pensja pracownika a zaprzestanie płacenia składek

Pracownik na umowie o pracę ma podane wynagrodzenie w kwocie netto, w trakcie roku podatkowego wynagrodzenie przekroczy kwotę maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia uległ wypadkowi w czasie wykonywania zleconych prac. Czy dla tego pracownika sporządza sie protokół powypadkowy? Jakie uprawnienia co do świaczeń (...)

Wydatki na szczepienia pracowników

Wydatki na szczepienia pracowników

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. W związku ze zbliżającą się zimą pracownicy, którzy wyrazili chęć, zostali zaszczepieni przeciw grypie. W 100% pokryłem koszty (...)

Zasady potrącania kosztów pracowniczych

Zasady potrącania kosztów pracowniczych

Pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Za okres 33 dni otrzymywał wynagrodzenie za czas choroby, a przez kolejne 64 dni zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy. Czy (...)

Pośrednictwo przy usługach medycznych

Pośrednictwo przy usługach medycznych

Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie opodatkowane to pośrednictwo?

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia (...)

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Jestem 25 - letnią osobą zatrudnioną w administracji publicznej. Mój zakład pracy opłaca mi składki na ZUS. Poza tym ubezpieczeniem nie posiadam żadnego innego (dodatkowo ZUS przelewa mi część (...)

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

Umowa o pracę i działalność gospodarcza - składki

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i firma dla której pracuje płaci wszystkie stosowne opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego. Chcę założyć działalność gospodarczą. Czy będę musiał (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne