e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenia zdrowotne porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)

  Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego
 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

  Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

  Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy
 • Renta chorobowa dla rolinka

  Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy (...)

  Renta chorobowa dla rolinka
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

  Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Ubezpieczenie dziecka za granicą

  Córka wyjeżdża za granice - ma 8 lat. Czy do ubezpieczenia w NFZ wystarczy moja książeczka ubezpieczeniowa jako dokument czy może powinnam dziecku zrobić inną? Zupełnie nie wiem jak to wygląda.

  Ubezpieczenie dziecka za granicą
 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. (...)

  Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne
 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)

  Bony towarowe a składki ZUS
 • Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

  Jestem wspólnikiem dwóch spółek jawnych : jednej od 1990r. i drugiej od początku bieżącego roku . W pierwszej z nich opłacam wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe tj. składkę emerytalną (...)

  Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych
 • Urlop macierzyński dla ojca

  Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

  Urlop macierzyński dla ojca
 • Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

  Właściciele Spółki z o.o. podpisali kontrakty menadżerskie na kwotę 30.000 zł miesięcznie każdy. Jeden z właścicieli prowadzi jednocześnie inną firmę jako osoba fizyczna i z tamtego tytułu (...)

  Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza
 • Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności

  Planuję zawieszenie działalności gospodarczej i w związku z tym zaprzestanie opłacania składni na ubezpieczenie zdrowotne. Nie planuję opłacać dobrowolnie składki na ubezpieczenie zdrowotne w (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne a zawieszeniu działalności
 • Rencista rolnik a składki ZUS

  Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

  Rencista rolnik a składki ZUS
 • Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy

  Aktualnie żona przebywa na urlopie macierzyńskim w wymiarze 20 tyg. Ma własną firmę i opłaca aktualnie tylko składkę zdrowotną. Ojciec ma również własną firmę (osoba fizyczna) - aktualnie (...)

  Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy

  W związku z wypowiedzeniem z końcem marca kończę pracę w firmie na etat. Posiadam własną firmę, z której ze względu na pracę na etacie odprowadzam tylko składkę zdrowotną. Od dnia 30 marca (...)

  Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy
 • Składka zdrowotna

  Współwłaściciele prywatnej niepodzielnej nieruchomości ułamkowej powierzyli mnie jako jednemu z nich sprawowanie zarządu. Czy prowadząc w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

  Składka zdrowotna
 • Połączenie działalności gospodarczej i pracy

  Czy nie muszę płacić składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jak już jest płacona z tytułu umowy o pracę?

  Połączenie działalności gospodarczej i pracy
 • Składki za osobę współpracującą

  Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

  Składki za osobę współpracującą
 • Odmowa skierowania na badania

  Jestem ubezpieczona i zapisana do lekarza rodzinnego, 5 marca mam mieć zabieg w prywatnej praktyce lekarskiej, do którego potrzebne są podstawowe wyniki badań typu morfologia ,ob , próba wątrobowa. (...)

  Odmowa skierowania na badania
 • Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne

  W latach czerwiec 1999 - marzec 2001 r. prowadziłam działalność gospodarczą - pośrednictwo ubezpieczeniowe. W maju 2000 r. przebywałam na zwolnieniu chorobowym (ciąża) i wtedy też dostałam informację (...)

  Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne
 • Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy

  Pani X obecnie pracuje do dnia 23 stycznia br. Ponownie ma podjąć pracę 2 lutego br. Czy w momencie ustania zatrudnienia ustaje również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy w tym wypadku powinna (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy
 • EKUZ w Polsce

  Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (...)

  EKUZ w Polsce
 • Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym

  Osadzona obywatelka Rumuni urodziła dziecko w polskim szpitalu więziennym, noworodek nie ma statusu osadzonego z powodu powikłań zdrowotnych poddany został leczeniu szpitalnemu w poza więziennym (...)

  Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym
 • Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

  Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?

  Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON
 • Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

  Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione (...)

  Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne
 • Urlop bezpłatny pracownika a ZUS

  Pracownik poszedł na urlop bezpłatny. Czy mam obowiązek wyrejestrowania go z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (nie dostaje pensji)?

  Urlop bezpłatny pracownika a ZUS
 • Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

  W firmie zatrudniającej 3 osoby pracownicy mają wpisane w umowach o pracę: Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna w wysokości 4 % zysku firmy przed opodatkowaniem (...)

  Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków
 • Zapłata za pobyt w szpitalu

  Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

  Zapłata za pobyt w szpitalu
 • Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

  Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień (...)

  Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS
 • Świadczenie chorobowe

  Pracownik został zatrudniony 2 stycznia 2008 roku. Od dnia 30 stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie ma zwolnienie do dnia 3 marca 2008 roku. Kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty chorobowego? (...)

  Świadczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie dla konkubiny

  Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

  Ubezpieczenie dla konkubiny
 • Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

  Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza (...)

  Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

  Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
 • Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

  Moja znajoma od paru ładnych lat żyje w konkubinacie. Mają wspólnie dziecko. On ma ubezpieczenie zdrowotne. Ona była zarejestrowana w Urzędzie dla bezrobotnych, stąd też miała ubezpieczenie. Jednak (...)

  Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne
 • Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

  Jestem pracodawcą zatrudniającym 17 pracowników. W ubiegłym roku zatrudniałem tylko 2 pracowników. Kto ma wydać legitymację ubezpieczeniową dla pracowników - ZUS czy pracodawca? Jaka jest podstawa (...)

  Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe
 • Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy

  Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję urlop wypoczynkowy za 2007 rok. Po jego zakończeniu chcę przejść na urlop wychowawczy do czasu kiedy na moje miejsce zostali zatrudnieni inni pracownicy (ustalenie (...)

  Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej

  Od 01-10-2007 konsekwencją zmiany brzmienia art. 66 ust.1 pkt 35 jest nowe brzmienie art.73 pkt 17 ustawy, zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej powstaje z dniem (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne członków rady nadzorczej
 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital (...)

  Umorzenie kosztów leczenia
 • Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

  Mam 6 - letnie dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na dziecko pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia, który mam przyznany (...)

  Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń
 • Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy

  Jestem na zwolnieniu lekarskim obecnie już dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u . Z tego co wiem większość osób z firmy się zwolniła gdyż firma ma problemy finansowe, został mały okrojony zespół. (...)

  Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy

  Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki (...)

  Orzeczenie o niezdolności do pracy