Ubezpieczenia zdrowotne

Kategorie ubezpieczeń zdrowotnych

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym "L4"?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną?

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać dodatkowy przychód?

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego?

Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

Jakim dokument poświadcza poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia?

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Witam. W wyniku wypadku mój samochód musiałem oddać do naprawy. Wynająłem więc samochód zastępczy i złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów z tym związanych. Ubezpieczyciel (...)

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Czy student zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Którzy członkowie rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu mają z tego tytułu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Znajoma mi osoba wymaga pobytu w szpitalu dla wyleczenia infekcji powodującej chroniczny ból. Z punktu widzenia szpitala jest ono nieopłacalne, ponieważ jest stosunkowo długie i nie wiąże się z (...)

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jakie rodzaje działalności są przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Uległem wypadkowi na uczelni. Uczelnia odmawia mi wglądu do umowy ubezpieczenia. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie. W drodze do klienta uległem wypadkowi. Czy można zaliczyć to jako wypadek przy pracy?

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

Uległem wypadkowi w drodze do pracy. Czy można oceniać tę sytuację jako wypadek przy pracy?

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Uległam wypadkowi w pracy. Obecnie przechodzę rehabilitację. Czy w tej chwili można dokonać oceny uszczerbku na zdrowiu, by wypłacono zostało mi odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Uległem wypadkowi w pracy. Obecnie nie mogę pracować, ponieważ jestem na rehabilitacji trzeci miesiąc. Czy mogę domagać się jednorazowego świadczenia odszkodowawczego?

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Opłacam dobrowolną składkę chorobową, w ostatnim miesiącu nie opłaciłam jej. Czy mogę starać starać się o przywrócenie terminu do zapłaty?

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Jestem płatnikiem składek ubezpieczeniowych do ZUS, zapłaciłem zaniżoną składkę. Czy ubezpieczenie chorobowe ustało?

Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS

Nieodprowadzenie pełnej składki do ZUS

Nie odprowadziłam pełnej składki chorobowej do ZUS, co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę (...)

Potrącenia komornicze z zasiłku

Potrącenia komornicze z zasiłku

Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty (...)

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Którzy pracownicy posiadają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

System refundacji leków i marże aptekarzy

System refundacji leków i marże aptekarzy

Jakie przepisy w Polsce regulują system refundacji leków? Kto otrzymuje refundację: producent, hurtownia czy apteka? Jakie przepisy regulują wysokość marż leków refundowanych sprzedawanych w aptece?

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane (...)

Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

W jakich sytuacjach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje zgodę na leczenie zagraniczne?

Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch rodzajów umów zawsze były (...)

Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Czy możliwe jest pokrycie przez NFZ kosztów leczenia, które miało miejsce za granicą, poprzez wyrażenie zgody przez Prezesa NFZ na leczenie zagraniczne?

Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Czy możliwa jest refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków, które nie są dostępne na terytorium RP?

Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Aport przedsiębiorstwa do spółki a prawo do stawki ubezpieczenia wypadkowego

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całe przedsiębiorstwo. Po dokonaniu aportu działalność (...)

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie prowadzących działalność gospodarczą

Jakie składki będą odprowadzane do ZUS z tytułu działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce?

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem (...)

Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

Żona zakłada spółkę z o.o., którą tworzy wraz z dwoma wspólnikami posiadającymi pojedyncze udziały. Czy współmałżonek zatrudniony na umowę o pracę przez taką spółkę z o.o. reprezentowaną (...)

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Renta chorobowa dla rolinka

Renta chorobowa dla rolinka

Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Córka wyjeżdża za granice - ma 8 lat. Czy do ubezpieczenia w NFZ wystarczy moja książeczka ubezpieczeniowa jako dokument czy może powinnam dziecku zrobić inną? Zupełnie nie wiem jak to wygląda.

Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. (...)

Bony towarowe a składki ZUS

Bony towarowe a składki ZUS

Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)

Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Składka zdrowotna wspólnika dwóch spółek jawnych

Jestem wspólnikiem dwóch spółek jawnych : jednej od 1990r. i drugiej od początku bieżącego roku . W pierwszej z nich opłacam wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe tj. składkę emerytalną (...)

Urlop macierzyński dla ojca

Urlop macierzyński dla ojca

Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

Kontrakt menadżerski i działalność gospodarcza

Właściciele Spółki z o.o. podpisali kontrakty menadżerskie na kwotę 30.000 zł miesięcznie każdy. Jeden z właścicieli prowadzi jednocześnie inną firmę jako osoba fizyczna i z tamtego tytułu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne