Ubezpieczenia zdrowotne

Kategorie ubezpieczeń zdrowotnych

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym "L4"?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną?

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać dodatkowy przychód?

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego?

Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

Jakim dokument poświadcza poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia?

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Witam. W wyniku wypadku mój samochód musiałem oddać do naprawy. Wynająłem więc samochód zastępczy i złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów z tym związanych. Ubezpieczyciel (...)

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Czy student zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Którzy członkowie rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu mają z tego tytułu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Znajoma mi osoba wymaga pobytu w szpitalu dla wyleczenia infekcji powodującej chroniczny ból. Z punktu widzenia szpitala jest ono nieopłacalne, ponieważ jest stosunkowo długie i nie wiąże się z (...)

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jakie rodzaje działalności są przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenia społeczne

Powstanie jakich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych powoduje zawarcie kontraktu menedżerskiego?

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Uległem wypadkowi na uczelni. Uczelnia odmawia mi wglądu do umowy ubezpieczenia. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie. W drodze do klienta uległem wypadkowi. Czy można zaliczyć to jako wypadek przy pracy?

Wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy

Uległem wypadkowi w drodze do pracy. Czy można oceniać tę sytuację jako wypadek przy pracy?

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Uległam wypadkowi w pracy. Obecnie przechodzę rehabilitację. Czy w tej chwili można dokonać oceny uszczerbku na zdrowiu, by wypłacono zostało mi odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Uległem wypadkowi w pracy. Obecnie nie mogę pracować, ponieważ jestem na rehabilitacji trzeci miesiąc. Czy mogę domagać się jednorazowego świadczenia odszkodowawczego?

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Przywrócenie terminu zapłaty składki chorobowej do ZUS

Opłacam dobrowolną składkę chorobową, w ostatnim miesiącu nie opłaciłam jej. Czy mogę starać starać się o przywrócenie terminu do zapłaty?

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Ustanie ubezpieczenia chorobowego po zapłaceniu zaniżonej składki

Jestem płatnikiem składek ubezpieczeniowych do ZUS, zapłaciłem zaniżoną składkę. Czy ubezpieczenie chorobowe ustało?

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: