Czas płacenia alimentów

Odpowiedzi w temacie (1)

dacjusz

1.11.2010

Do ilu lat płaci sie alimenty na dziecko ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

smaller

2010-11-08 09:56:04

Nie istnieje jedna konkretna granica wieku dla ustalania ustania obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymywania się.

Zatem obowiązek alimentacyjny względem dziecka ustaje wtedy, gdy osiągnie ono samodzielność życiową (czyli w większości przypadków także możliwość podjęcia pracy zarobkowej). Jeżeli jednak dziecko podejmuje dalszą naukę (np. drugi kierunek studiów i wywiązuje sie ze swoich obowiązków, uzyskuje zaliczenia, itp.), to dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego jest jak najbardziej uzasadnione.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: