e-prawnik.pl Porady prawne

Fałszywe zeznanie

Odpowiedzi w temacie ()

-

2.12.2002

Co mi grozi? kiedy moge zmienic? co mi grozi za zmiane?
(ada16)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Dominik

2002-12-04 18:21:18

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań uregulowana została w art. 233 kodeksu karnego. Osoba, która składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo czy wykroczenie. Ponadto świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą. Jeżeli organ przesłuchujący nie poinformował zeznającego o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, to osoba taka jeśli składa fałszywe zeznania z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, nie podlega karze. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli 1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. 2) Sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

konjo

2002-12-09 10:40:45

a jeśli chodzi o wyjaśnienia składane przez oskarżonego to nie musi on wogóle mówić prawdy.W konću obowiązuje zasada domniemania niewinności i to na organach ścigania ciąży obowiązek udowodnienia winy oskarżonemu.Oskarżony może przyjąć linię obrony, którą uzna za najskuteczzniejszą.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...) czytaj dalej»

  • Świadek w sprawie sfałszowania dokumentacji Witam. Przez rok czasu pracowałam w sklepie. Kiedy odeszłam mój były pracodawca zaczął mieć problemy z PIPem a później z policją. Chodzi o sfałszowanie (...) czytaj dalej»

  • oszukanie urzędu pracy Witam wszystkich. Chciałam sie dowiedzieć jaka kara grozi osobie która oklamuje urząd pracy. Mój chlopak jest studentem 5 roku dzienne a starał sie o statut bezrobotnego i (...) czytaj dalej»

  • Skladanie falszywych zeznan Witam wczoraj otrzymalem wezwanie do prokuratury z powodu prowadzonego postepowania za skladanie falszywych zeznan art. 233 § 1. Faktycznie w jednym momencie minołem się (...) czytaj dalej»

  • Fałszywe zeznanie biegłego Witam. Jestem powodem w sprawie cywilnej przeciwko szpitalowi o zaniedbanie. W sprawie powołano biegłego, który złożył pod przysięgą fałszywe zeznanie. Stwierdził, (...) czytaj dalej»