jak długo mozna czekać na uzasadnienie wyroku?

Odpowiedzi w temacie (1)

kukury

13.8.2010

Chciałbym zadać pytanie: jak długo prezes sądu może przedłużać wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku? Sprawa dotyczy zabójstwa i czekamy już 7 miesięcy! proszę o odpowiedź

Nie znalazłeś odpowiedzi?

jedynytakicarol

2010-08-16 12:27:00

Zgodnie z art 423 § 1 k.p.k. (443)Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

 

Termin określony w ustawie ma charakter instrukcyjny, jego przekroczenie nie wiąże ze sobą żadnych skutków procesowych. Kodeks nie ogranicza też w żaden sposób terminu, na jaki może być odraczane sporządzenie uzasadnienia. Jednakże w pewnych okolicznościach możliwe jest złożenie skargi na przewlekłość postępowania.

Szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: