Jak napisać pozew o pozbawienie praw rodzicielskich?

Odpowiedzi w temacie (1)

alberto

5.8.2010

Jak napisać pozew o pozbawienie praw rodzicielskich?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Anetka45

2010-09-24 14:08:54

Wzór pozwu o pozbawienie praw rodzicielskich: . . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . . Sąd Rejonowy w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . Wydział III Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Uczestnicy: 1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej Wnoszę o: I. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania . . . (Imię i nazwisko uczestnika) . . . nad jego małoletnim dzieckiem . . . (Imię i nazwisko dziecka) . . . urodzonego dn. . . . (Data urodzenia dziecka) . . . roku, w . . . (miejscowość urodzenia dziecka) . . .. II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych. III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów. Uzasadnienie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Własnoręczny podpis wnioskodawcy) Załączniki: - Odpis wniosku dla sądu - Odpis skrócony aktu urodzenia. - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . Do wniosku należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 6.11.2018

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 7.4.2019

  SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 16.8.2016

  Wydziedziczenie - W jaki sposób dokonać wydziedziczenia?

  Potoczna intuicja łączy termin wydziedziczenie z pozbawieniem uprawnionego możliwości spadkobrania poprzez albo powołanie innych spadkobierców, albo sporządzenie testamentu negatywnego (testament (...)