Jak upewnić się, kto nie zapłacił?

Odpowiedzi w temacie (0)

kretesenator

20.2.2007

Występowałem przeciwko PZU. wpłaciłem koszty sądowe. Wygrałem, sąd zasądził, że pozwany zwróci koszty sądowe. w PZU ustnie powiedziano, że przelano na konto kancelarii. Pytałem kilka razy i w kancelarii prawnej tych pieniędzy nie widziano. Jak wymusić na PZU potwierdzenie przelewu, żebym był pewien, że przelali i to kancelaria jest mi winna, ew. jeśli nie dadzą pisma, to żeby sprawdzili i wypłacili te koszty. Serdecznie dziękuję

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

 • 20.11.2014

  Skutki podatkowe utraty zaliczki lub przedpłaty

  Obecnie jedną z plag obrotu gospodarczego są niesolidni kontrahenci. Przedsiębiorcy jednak osiągają stratę nie tylko w sytuacji, w której nie otrzymują zapłaty za wykonaną przez siebie (...)

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • 17.3.2017

  Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym a ulga w PIT

  Prawo do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu pobytu na odpłatnym turnusie rehabilitacyjnym przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, (...)

 • 21.3.2017

  Wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

  Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup leków, których stosowanie - stale lub czasowo - osobie niepełnosprawnej zalecił lekarz specjalista. Odliczeniu podlegają (...)