Forum prawne

Jakie pismo napisać ?

Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego kazusa? Uważam, że trzeba tu napisać pismo o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ( argumentując to tym, że w tym czasie przebywał w szpitalu- dołączyć kartę leczenia szpitalnego), bo tak naprawdę ten Kowalski nie otrzymał tej decyzji więc co miał by zaskarżać?
Poniżej treść kazusa.


Prezydent Miasta Lublin na wniosek Pawła Jarosza decyzją z dnia 22 września 2013 r. Nr PK-12/12, na podstawie art. 34 ust. 4 oraz art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku, w którym prowadzone będą usługi przedpogrzebowe oraz usługi żałobne całodobowe na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 123/1, która stanowi własność Pawła Jarosza. Przedmiotowa decyzja została doręczona Pawłowi Jaroszowi w dniu 1 października 2013 r. , natomiast nie została doręczona Markowi Kowalskiemu, który jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 123/2, a graniczącej z w/w działką oznaczoną numerem geodezyjnym 123/1. Marek Kowalski od 20 lat zamieszkuje samotnie na nieruchomości 123/2 w domu jednorodzinnym. Marek kowalski w rozmowie z sąsiadem Pawłem Jaroszem dowiedział się o przedmiotowej decyzji i w dniu 10 października 2013 r. wniósł od niej skuteczne odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin. Wojewoda Lubelski nie uznał jednak racji Marka Kowalskiego i w dniu 30 października 2013 r. wydał decyzję Nr WM-5/12 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Lublin. Decyzja Wojewody została doręczona Pawłowi Jaroszowi w dniu 3 listopada 2013 r.
Niestety Marek Kowalski w dniu 25 października 2013 r. podczas libacji alkoholowej złamał nogę w trzech miejscach i od tego dnia do 20 grudnia 2013 r. przebywał w szpitalu. Doręczający w dniu 3 listopada 2013 r. decyzję Markowi Kowalskiemu listonosz nie zastał go w domu, w związku z czym pozostawił w skrzynce awizo z informacją, iż przesyłkę można odebrać w ciągu 7 dni w Urzędzie Pocztowym nr 7. Po 7 dniach listonosz podjął kolejną próbę doręczenia przesyłki Markowi Kowalskiemu, lecz bezskutecznie, wobec czego pozostawił awizo powtórne z adnotacją iż w ciągu 7 dni można odebrać przesyłkę w Urzędzie Pocztowym nr 7. W związku z powyższym przesyłka pozostawiona była w urzędzie pocztowym przez okres 14 dni i po upływie tego terminu decyzja została odesłana do Wojewody z adnotacją, iż przesyłki nie podjęto w terminie.
Marek Kowalski po wyjściu ze szpitala ze zgrozą zaobserwował, iż Paweł Jarosz rozpoczął przygotowania do budowy budynku, w którym prowadzone będą usługi przedpogrzebowe oraz usługi żałobne całodobowe. Zapytał jednak Ciebie co ma zrobić, czy napisać skargę do WSA w Lublinie, czy może musi dokonać jeszcze innej czynności?
ZADANIE: Napisz pismo procesowe, które pozwoli wnieść skargę Markowi Kowalskiemu do WSA w Lublinie na ww. decyzję Wojewody Lubelskiego. Upewnij się, że pismo to spełniać będzie wszelkie warunki przewidziane przepisami prawa, by mogło wywołać określony skutek. Nie zapomnij o niczym co pismo to powinno zawierać.2013.12.29 19:11:51

Nie ma jeszcze odpowiedzi w temacie: Jakie pismo napisać ?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika