e-prawnik.pl Porady prawne

lojalka a zmiana miejsca zamieszkania

Odpowiedzi w temacie (0)

kewlys

3.11.2012

Witam, Rok temu brałem udział w szkoleniu któr kosztowało 5000zł. Po szkoleniu podpisałem lojalkę na 2lata. Jakiś czas później moja żona znalazła pracę w mieście oddalonym o 150km. Mi po długich poszukiwaniach też udało się znaleźć pracę w tym mieście. Jak wygląda sprawa mojej lojalki? Czy mogę odmówić jej zapłacenia ze względu na zmianę miejsca zamieszkania spowodowaną zmianą pracy małżonka? Czy obeznie obowiązuje poniższe rozporządzenie? Nie mogę go znaleźć w kodeksie pracy. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. I tak § 6.2. mówi: Pracownik, który otrzymał od zakładu pracy świadczenia, o których mowa w § 4, i w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata: 1) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, 2) z którym zakład rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, 3) którego stosunek pracy wygaśnie wskutek porzucenia pracy jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości". Ponadto w paragrafie kolejnym czytamy: 4. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2 mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane: 1) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim wydanym w trybie odrębnych przepisów, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim, 2) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, 3) przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka, 4) przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM