Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h

Odpowiedzi w temacie (0)

ala8890

4.6.2018

Po 21 miesiącach od otrzymania dokumentu prawa jazdy, tj. w maju 2017 roku, miał miejsce wypadek drogowy. W tym wypadku byłam kierowcą auta, mimo że nie nastąpił kontakt z rowerzystą, zostałam oskarżona o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wymienione: Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Było to nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym; napisane jest, że spowodowałam zaburzenie bezpieczeństwa rowerzysty, gdy skręcałam w prawo w inną ulicę, ponieważ odległość od rowerzysty nie została zachowana. Na skutek tego zaburzenia bezpieczeństwa rowerzysta spadł z roweru i miał obrażenia dłuższe niż 7 dni. W grudniu 2017 roku sąd umorzył postępowanie. W kwietniu 2018 roku dostałam pismo od Starostwa Powiatowego, że na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji będą cofnięte moje uprawnienia do prowadzenia pojazdów w związku z popełnieniem tego przestępstwa - w okresie krótszym niż 2 lata od wydania prawa jazdy (3 miesiące przed upływem 2 lat). Niestety wcześniej nie wiedziałam o tym przepisie. I tu rodzi się pytanie - czy jest cokolwiek, co mogę zrobić, aby temu zapobiec? Dzisiaj dostałam pismo o ostatecznej decyzji w tej sprawie i mam 14 dni na odwołanie. W tej decyzji jest napisane, że jest ona na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym i art.104 ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a także wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji. Co należałoby zawrzeć w takim odwołaniu? Pokładam nadzieje w tym, że przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r., czyli w dniu dzisiejszym: Art. 135. 1. Policjant: 1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: h) przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ? Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966) (Utraci moc z dniem 4 czerwca 2018 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541 i 2183 oraz z 2016 r. poz. 2001).) Czy i jak odwołać się od tej decyzji, powołując się na utratę mocy podanej ustawy? Przyznam, że ze względu na, lekko mówiąc, śmieszność czynu i mój młody wiek, umorzenie tego postępowania, niekaralność, zdanie egzaminów za pierwszym razem, żadnych mandatów czy innych wykroczeń - zależy mi na tym, aby zapobiec cofnięciu mi tych uprawnień, a przynajmniej nie na stałe... Będę wdzięczna za każdą wskazówkę. Pozdrawiam!

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 12.1.2018

  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2018 roku określonych wartości.

 • 10.2.2010

  Zwolnienie szkół jazdy z podatku VAT stan do 31.12.2010 r.

  Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT\") zwolnione z podatku VAT są usługi, które zostały wymienione w załączniku nr 4 (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 25.9.2017

  Jak potwierdzić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

  Jeżeli chcesz dostać się do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń możesz potwierdzić na kilka sposobów. Dowiedz się, jak wygląda potwierdzanie prawa do świadczeń (...)