Odpowiedź na pismo wystosowane do spółdzielni - ile czasu?

Odpowiedzi w temacie (10)

Ma1ina

3.3.2008

Witam, Chciałabym dowiedzieć się, ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na przedstawienie odpowiedzi na pismo wystosowane do niej przez "przeciętnego Kowalskiego". Mam także pytanie pokrewne: czy na niekorzyść spółdzielni działa w jakikolwiek sposób fakt, że spółdzielnia w przedziwny sposób nie może znaleźć czasu na udzielenie odpowiedzi na pismo, a ma czas i środki na to, by przeprowadzić DWUKROTNĄ kontrolę mieszkania danej osoby (zarys sytuacji, która mnie obejmuje: chcę wynająć mieszkanie należące do spółdzielni BTS, które zostało wcześniej przydzielone znajomemu, który już go nie wynajmuje, ponieważ przeprowadził się już w inną lokalizację; sam zaproponował mi takie wyjście, w statucie spółdzielni nie ma mowy o tym, że takiego "manewru" nie można przeprowadzić, potrzebna jest na to jednak zgoda spółdzielni. Od czasu, gdy znajomy skontaktował się ze spółdzielnią i wystosował odpowiednie pismo, minęło już ładnych kilka (sześć) tygodni, spółdzielnia odpowiedzi nie przedstawiła, a zdążyła już dwukrotnie nasłać na mieszkanie znajomego [które stoi obecnie puste] już dwie kontrole,który miały na celu ustalenie, czy już w mieszkaniu nie mieszkam...). Sprawa jest dla mnie bardzo ważna, więc za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję! Pozdrawiam serdecznie, Ma1ina

Nie znalazłeś odpowiedzi?

AAS

2008-03-04 11:55:47

sprawę terminów reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego. Mówi on o terminie 30 - dniowym. Może pani teraz wystąpić z pismem ponaglającym. Spółdzielnia na to pismo musi odpowiedzieć w ciągu 2 tygodni. Jeśli tego nie zrobi, to sprawa kwalifikuje się do sądu administracyjnego. W bardzo przystępny wyjaśnia całą procedurę ww. kodeks. Życzę powodzenia, AAS

Ma1ina

2008-03-05 12:35:02

Bardzo dziękuję za odpowiedź! Pozdrawiam, Ma1ina

AAS

2008-03-05 12:54:51

Powodzenia w sprawie i wszystkiego dobrego! AAS

zyb1219

2014-01-29 21:00:21

Pytanie czy te same terminy obowiazuja wspolnoty mieszkaniowe dot. zgody na remont i dzialalnosc gastronomiczna (pub)zgodnie z przeznaczeniem lokalu? Jakie konsekwencje ponosi wspolnota z tytulu duzego przekroczenia tego terminu i utrate z tego tylu dochodow z dzialalnosci lokalu

typ

2016-08-31 20:42:55

KPA nie posługuje się nigdzie terminem trzydziestodniowym.

As

2017-04-26 21:13:29

Wszystko jest ładnie opisane ....Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 K.p.a.)

As

2017-04-26 21:16:45

A jeżeli o odpowiedzi na pytania ... Obowiązek odpowiedzi organów na zapytania obywatela wynika natomiast bezpośrednio z art. 9 K.p.a., który stanowi, że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Zasada informowania stosowana jest przy tym nie tylko w ramach postępowań unormowanych przez kodeks postępowania administracyjnego, ale również ze względów praktycznych poza samym postępowaniem na organach ciąży obowiązek informowania zgodnie z prawem (wyrok NSA OZ w Katowicach z dn. 28.08.1996 r. sygn. akt: SA/Ka 1500/95).

adam

2017-05-18 12:30:24

Ludzie !!! Spółdzielni nie obowiązuje KPA lecz Prawo Spółdzielcze i ustawa o SM

atomeck

2017-10-31 11:34:54

Cześć, Przepisy ustawy prawo spółdzielcze nie zawierają regulacji stanowiącej o udzielaniu przez spółdzielnię odpowiedzi na zapytania w sprawach indywidualnych. Terminy udzielenia odpowiedzi na pisma kierowane do Spółdzielni regulowane są zatem w statucie danej Spółdzielni. Jeśli nadal się uchyla, to wnosi się skargę do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są jej przedmiotem. Spółdzielnia może uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, a jeśli tego nie zrobi, przekazuje skargę sądowi administracyjnemu. Nieprzekazanie przez spółdzielnię skargi w przewidzianym terminie, może spowodować, na wniosek skarżącego, wymierzenie jej kary grzywny. Termin do przekazania przez spółdzielnię skargi sądowi administracyjnemu wynosi 15 dni, natomiast samo rozpatrzenie powinno nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia przekazania akt sprawy sądowi.

Antek

2018-03-26 07:20:44

Skąd zatem mam wiedzieć że Spółdzielnia przekazała skargę do SA.... 30 dni czekać i Sąd powinien mnie zawiadomić???

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: