pracownik młodociany, zależy to od wieku czy od zdolności do czynności prawnych?

Odpowiedzi w temacie (1)

strielnikow

17.10.2007

Czy kobieta która za zgoda sądu w wieku 16 lat wyszła za mąż i uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych jest nadal pracownikiem młodocianym z wynikającymi z tego uprawnieniami czy nie? Takie zagadnienie miałem ostatnio rozstrzygnąć, przekonałem się ze nieważne kto tworzy prawo ważne kto je interpretuje. Ja opierałem się na wykładni językowej " Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat." Gdzie stwierdziłem że posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych nie wpływa na status pracownika oparłem się oczywiście na art 300 Kp gdzie udowodniłem że jest to niezgodne z zasadami kodeksu pracy i jako taka instytucja PZDCP nie zasługuje na uwzględnienie w Prawie Pracy. Jakież było moje zdziwienie kiedy mimo moich przytłaczających argumentów pracodawca w/w pracownicy młodocianej nie poszedł na ugodę ba nawet wystąpił z odpowiedzią na pozew. Argumentując, że inicjatywą ustawodawcy nie jest rozgraniczanie pracowników ze względu na wiek tylko na zdolność do czynności prawnych a osoba która ma 17 lat jest an tyle osobą inteligentną i rozwinięta że może spokojnie na równi z innymi pracownikami (pełnoletnimi) pracować na stanowisku pracy. Ponadto wg. pozwanego należy taki status dawać każdemu pracownikowi który jest zatrudniany pierwszy raz, nawet jeżeli jest w wieku mocno zaawansowanym. Jesteśmy po pierwszej rozprawie, mam nadzieję ze dziewczyna wygra sprawę. A wam jak się wydaje jak sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

andrzejhir

2008-03-27 03:38:34

Myślę, że wygra ale mętlik jest niezły Zastanawia mnie pewna związana z przedmiotem sprawy sytuacja. Załóżmy Tą samą osobę czyli pełnoletnia bo nabyła to z powodu zawarcia związku mąłżeńskiego chociaż nie miała 18 lat. To jest zrozumiałe i wyraźnie napisane w Prawie Cywilnym (chyba art.10). Moje wątpliwość jest wtedy gdy w prawie nie będzie określony wiek tylko sformułowanie "pełnoletni". Nie powinno budzić wątpliwości sformułowanie w KRiO dotyczące władzy rodzicielskiej art.92 (zwrot pełnoletni). Jak natomiast potraktować czynne prawo wyborcze jeżeli napisane jest 18 lat. Kodeks Cywilny w art.10 par.1 definiuje pełnoletność jako 18 lat ale w par.2 mówi właśnie o naszej opisywanej sytuacji pełnoletność. Czy mamy tutaj do czynienia z analogią wewnątrz ustawową czy nie. Bo jeśli tak to jest czynne prawo wyborcze, a jeżeli tej analogii nie ma to nie tych praw wyborczych. Jest napisane, że nieletnim papierosów się nie sprzedaje - tutaj mamy do czynienia z osobą pełnoletnią więc nie jest nieletnia. Sprzedaż alkoholu Ustawa o wychowaniu w trzeźwości Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231. Tutaj wogóle jest pomieszane. Art.15 par.1 lit.2 zabrania sie sprzedaży osobom do lat 18 ale w par.2 W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. To pełnoletni w naszym przypadku wg par.2 jest ale nie ma 18 lat wg par.1 lit.2. Czy tu występuje analogia wewnątrz ustawowa ? Pewnie takich przypadków jest więcej. Zainteresowałem się tym zagadnieniem ponieważ nie pasowało mi jak osoba zamężna może podlegać władzy rodzicielskiej a już absurdem było by że opiekunem jest mąż. Zacząłem to drążyć i wiele spraw jest dla mnie oczywistych ale chociażby te trzy które podałem w świetle tego co Pan napisał zburzyło mój spokój z tym wiekiem18 lat i pełnoletnością. Jestem amatorem prawnikiem ale mam całkiem niezłe pojęcie o prawie. Pomagałem koleżance zony w sprawie rozwodowej, karnej i przeciwko wojewodzie i Prezesowi d/s Cudzoziemców w Sądzie Administracyjnym w W-wie. Wszystkie te sprawy zostały przez nią wygrane. Jedną wygraną się szczycę : pozew o rozwód od przeciwnika Art.56 par.3 KRiOP, przewróciłem tak że nie tylko nie orzeczono rozwodu ale w uzasadnieniu Sąd obarczył przeciwnika wyłączną winą. Apelacja Jego to już był o małe piwo. To napisałem po to aby jesli Pan zechciał by się podzielić ze mną opinią o tym co napisałem to śmiało można pisać stylem prawniczym bo sobie poradzę bez problemów ze zrozumieniem a Kodeksy mam wszystkie w komputerze.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: