Forum prawne

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Prośba o korektę pozwu przeciwegzekucyjnego

Witam. Mam do was ogromną prośbę. Przyszło do mnie pismo od komornika. Dowiedziałem się, że jest ono wystawione na podstawie mandatu od Straży Miejskiej w Warszawie. Tak się akurat składa, że mandat ten dostałem za nieprzestawienie samochodu w terminie planowanych robót na mojej ulicy. Na ulicy tej można parkowa i samochód był zaparkowany prawidłowo. Informacje o konieczności przestawienia samochodu zostały włożone za wycieraczki na dzień wcześniej. Stąd też uważam, że tak krótki termin oraz fakt że była to jedyna forma dostarczenia informacji naruszały moje prawa do bycia należycie poinformowanym o konieczności przestawienia samochodu. Za nieprzestawienie samochodu Straż Miejska wystawiła mi mandat a teraz przyszło pismo od komornika. 1. Czy na tej podstawie mogę złożyć pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego? 2. Czy są jakieś terminy z jakim to wyprzedzeniem straż miejska lub też firma dokonująca remontu ulicy musi poinformować o konieczności przestawienia samochodu? Czy są jakieś formy wymagane poza włożeniem kartki za wycieraczkę? 3. Jeśli mam podstawy do składania takiego wniosku chciałbym was prosić o jego korektę. Nigdy czegoś takiego nie pisałem. Zrobiłem to na podstawie jakiegoś wzoru z prawniczego forum. 4. Jak złożyć takie pismo i jakie opłaty muszę ponieść? Oto treść pozwu: Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Powód: Marcin XXX, zam. w Warszawie, ul. kwiatowa XXX Pozwany: Straż miejska Warszawa-Mokotów ul. Klimczaka 4 02-797 Warszawa Wartość przedmiotu sporu: 100 zł (sto złotych) POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego Wnoszę o: 1. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa III Wydział Karny w Warszawie, z dnia 29 lutego 2017r., wydanego w sprawie o sygnaturze akt III XXXX, z powództwa Straży miejskiej przeciwko Marcinowi XXXX ? o zapłatę, 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, 3. dopuszczenie dowodu z dokumentu wskazanego w uzasadnieniu, na okoliczności tam przytoczone, 5. udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się pod sygnaturą akt III XXXX, przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Warszawie Arturem Wierzejskim. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 29 lutego 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt III XXXX, Sąd Rejonowy w Warszawie-Mokotów zasądził na rzecz Straży Miejskiej ode mnie kwotę 100zł (stu złotych). Wyrok ten się uprawomocnił. (bezsporne). Jednak żądanie straży miejskiej oparte zostało na przesłankach, które nie uzasadniały takiego postępowania. 1. Po pierwsze wskazane miejsce przy ulicy Kwiatowej XX (a tak naprawdę przy ulicy kwiatowej XX) w Warszawie jest miejscem, na którym dozwolone jest parkowanie. Samochód mój został zaparkowany tam prawidłowo. 2. Po drugie we wskazanym dniu dokonywano położenia nowej nawierzchni asfaltowej na wskazanym odcinku ulicy Kwiatowej. 3. Po trzecie zawiadomienia o konieczności przestawienia samochodów zostały dostarczone z uchybieniem. Kartki o planowanej naprawie ulicy zostały włożone za wycieraczki jedynie na dzień przed planowanym remontem ulicy. Nie dostarczono mieszkańcom informacji w żaden inny sposób. Zatem zarówno termin jak i sposób przekazania informacji naruszał moje prawa do bycia należycie poinformowanym o konieczności zastosowania się do rzeczonej informacji. 4. Jako, że pracuję jedynie w poniedziałki i czwartki (informację tą można zweryfikować w xx tu podane miejsce pracy) nie pojawiłem się w rzeczonych dniach 03-04.11.2015 (wtorek-środa) przy samochodzie i nie uzyskałem niezbędnej informacji o konieczności przestawienia samochodu. Jak rozumiem obywatel nie ma obowiązku pojawiać się codziennie przy swoim samochodzie. 5. Gdy dnia 04.11.2015 rozpoczęły się prace na ulicy kwiatowej, samochód mój był przestawiony, a za wycieraczką znajdował się mandat na rzeczoną kwotę 100 zł. W związku z powyższym uważam, że Straż Miejska wystawiła mi mandat bezpodstawnie. Uchybiono należytemu poinformowaniu okolicznych mieszkańców co do planowanych robót. Zarówno bardzo krótki termin (jeden dzień wyprzedzenia) jak i forma przekazania informacji (wezwania do przestawienia samochodu włożone jedynie za wycieraczkę) nie pozwalały zastosować się należycie do powyższych wezwań.

2017.3.7 14:55:35

Odpowiedzi w temacie: Prośba o korektę pozwu przeciwegzekucyjnego (3)

Nikt nic nie wie?

2017.3.8 13:43:15

Nie jestem prawnikiem, więc powiem tylko co jest dla mnie niejasne w piśmie. Ja bym krótko napisał w uzasadnieniu to co napisałeś we wstępie (okoliczności zdarzenia). Skąd sąd ma wiedzieć dlaczego wystawiono mandat? Niejasny jest dla mnie punkt 2 (o nawierzchni) - można to napisać w opisie sprawy. Może też jakieś wyjaśnienie dla sądu, dlaczego nie skorzystałeś z możliwości Sprzeciwu? Nie dotarło zawiadomienie o wyroku? Powodzenia.

2017.3.10 14:25:22

Dzięki!

2017.3.14 12:51:50

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika