Forum prawne

umowa o prace a działalność gospodarcza

witam serdecznie.Mam pytanie:czy pracując w firmie na umowe o prace mogę założyć własną działalność gospodarczą?Branża jest zupełnie inna,ale interesuje mnie jakie podatki i składki muszę płacić?Bardzo serdecznie proszę o szczegółową instrukcję.

2010.11.8 17:18:33

Odpowiedzi w temacie: umowa o prace a działalność gospodarcza (2)

Moim zdaniem jest to możliwe. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zakazuje osobom znajdującym się w stosunku pracy podejmowania zorganizowanej działalności nastawionej na zysk.
Ważnym zagadnieniem jest kwestia wiążącego pracownika z aktualnym pracodawcą umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Zgodnie z art 101(1) Kodeksu Pracy, Pracownik może w odrębnej umowie zobowiązać się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej, której zakres ustaliły strony w umowie. Jeżeli więc istnieje taka umowa, a pracownik podjął działalnosc konkurencyjną, przez którą pracodawca poniósł szkodę to pracodawca będzie mógł żadać wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114 i nast Kodeksu pracy).
Wynika z tego, że pracodawca nie może całkowicie zakazać pracownikowi podejmowania działalności gospodarczej, jednakże pracownik musi się liczyć z ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą.

2010.11.16 18:11:50

Nic nie stoi na przeszkodzie aby pracować na etacie i prowadzić DG. Problem mógłby się pojawić, gdyby w GD wykorzystywano np. kontakty wzięte z firmy, w której pracuje się na umowę. Byłaby to już nieuczciwa konkurencja.

2010.11.17 11:42:51

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika