e-prawnik.pl Porady prawne

Wymagania od wykonawców - wiedza i doświadczenie

Odpowiedzi w temacie (0)

mnat

18.6.2015

W około 90% przetargów dotyczących mojej branży (podejrzewam że z innymi jest podobnie) zamawiający piszą w wymaganiach: "posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie dwóch usług polegających na wykonaniu usługi..." "... o wartości, co najmniej XXX zł brutto każda" Chodzi o to, że bardzo często nie mogę wziąć udziału w takich przetargach, ponieważ nie spełniam właśnie warunku XXX. A przecież niekoniecznie wartość wykonanej usługi odzwierciedla wiedzę i doświadczenie. Oczywiście wiedzę i doświadczenie posiadam na tyle duże, aby sprostać wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. Niejednokrotnie zlecenia, które wykonywałem znacznie przekraczały zakres wymagań w danym przetargu, ale kosztowały mniej. I tutaj moje pytanie, czy nie jest to przypadkiem ograniczanie konkurencyjności? Czy mogę w jakikolwiek sposób odnieść się do zamawiającego, aby zdjął takie wymaganie? Co można z tym zrobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM