e-prawnik.pl Porady prawne

Wymiar urlopu dla licencjata?

Odpowiedzi w temacie (1)

Ospamox

10.1.2018

Ukończyłem studia licencjackie-3 letnie(potwierdzone dyplomem) do tego jestem zatrudniony na umowę o prace od 20 kwietnia 2015r do dziś (w myśl przepisów mogę traktować okres nauki jako 8 lat pracy + 2 lata przepracowane czyli łącznie 10 lat pracy do urlopu. Dodatkowo pracowałam jescze 1 rok na umowę o pracę od 2012 do 2013 roku. I tu moje pytanie czy należą mi się dodatkowe dni urlopu? Licencjata zaczełem 01.10.2014r i ukończyłem w czerwcu 2017r. Według mojej kadrowej dodatkowy urlop mi się nie należy i zasłania się Art. 155 par. 2 Kodeksu Pracy cyt. "Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika". Proszę o pomoc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Ospamox

2018-01-10 11:16:37

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, 4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 5) szkoły policealnej - 6 lat, 6) szkoły wyższej - 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. § 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM