Emerytura dla osoby pozostającej w swojej pracy

Pytanie:

Nauczycielka zatrudniona w szkole podstawowej kończy 60 lat. Ma jednak możliwość dalszego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Jeżeli nauczycielka po nabyciu i ustaleniu prawa do emerytury zdecydowałaby się na dalszą pracę to czy stosunek pracy wygasa i zawierany jest nowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów Karty Nauczyciela, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi nabywania prawa do emerytur, ustanie stosunku pracy nie jest przesłanką do nabycia uprawnienia do emerytury. Brak zaprzestania pracy nie spowoduje również zawieszenia prawa do emerytury, a to dlatego, że z dniem 8 stycznia 2009 r., został usunięty z ustawy zapis mówiący o tym, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.
Tak więc nauczycielka będzie uprawniona do emerytury i emerytura ta nie zostanie jej zawieszona nawet gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiązany - a więc gdy umowa o pracę nie zostanie rozwiązana. Ustanie stosunku pracy będzie natomiast rodziło w niektórych przypadkach możliwość otrzymania odprawy przez nauczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY